Æresløbsvindere

Holdvindere gennem årene:

1933 Georg Clausen- Kaj Jørgensen- Peter Normann Hansen

1934 Einer Kronvold- Hermann Normann Hansen- Jens Graabæk

1935 Brask Andersen- E. Jepsen- E. Eckert

1936 Aage Olsen- J. Muusfeldt- I. Chr. Hansen

1937 A. Kjær Nielsen- Hans Olsen- A. Hoffmann

1938 Hans Olsen- Leo Sørensen- Svend Christensen

1939 Einer Kronvold- Edv. Guldager- Hans Olsen

1940 Henry Jørgensen- Ahrenborg Clausen- Hans Olsen

1941 E. Eckert- Johannes Risby- Aage Olsen

1942 Johan Normann Hansen- Valdemar Friedrichen- Henry K. Nielsen

1943 Robert Arnold Nielsen- A. K. Andersen- Frits Bendtsen

1944 Einer Kronvold- J. Christiansen- Emil Krog

1945 Wilfred Andersen- Harald Christensen- Erik Hansen

1946 V. Frederiksen- Nils Vendelbo- Hans Olsen

1947 ?

1948 Wilfred Andersen- Poul Brask Andersen- Einer Kronvold

1949?

1950?

1951?

1952 Hans Nielsen- Peter Normann Hansen Henry K. Nielsen

1953 Georg Clausen- Børge Nielsen- Henry K. Nielsen

1954 Torben Jessen- Harald Christensen- Willy Pedersen

1955 Heino Dissing- I. Laising- Edv. Guldager

1956 Niels Wendelbo- Vald. Frederiksen- Peder Pedersen

1957 Helge A. Larsen- Vald. Frederiksen- Peder Pedersen

1958 Kurt Schow Christensen- Johannes Risby- Anker Kjær Nielsen

1959 Johannes Løwen- Valdemar Frederiksen- L. P. Jørgensen

1960 Jørgen Wiberg- Valdemar Frederiksen- Anker Kjær Nielsen

1961 Carlo Christiansen- Eigil Kjær Nielsen- Peter Normann Hansen

1962 Gunnar Dalk- Edvard Guldager- Valdemar Frederiksen

1963 Jørgen Wiberg- Johannes Risby- Valdemar Frederiksen

1964 Arne Teofelius Jensen- Børge Øelund- Valdemar Frederiksen

1965 Wilfred Andersen- Børge Øelund- Carlo Christiansen

1966 Anker Kjær Nielsen- Carlo Christiansen- Gert Gottschalk

1967 Ole Helholm- Erik B. Jørgensen- Ib Bendix Hansen

1968 (parløb) Jørgen Tybring- og junior Teofelius Jensen

1969 (parløb) Niels Wendelbo- Gert Gottschalk

1970 Poul Simonsen- Erik B. Jørgensen- Arne Teofelius Jensen

1971 Erik Viggo Larsen- Carlo Christiansen- Alf Arnesen

1972 Verner Poulsen- John Hansen- Freddy Larsen

1973 Poul Iglsø- E. Reinhold Jensen- Johannes Risby

1974 Arne Teofelius Jensen- David Hansen- Evan Klamer

1975 Vandy B. Pedersen- Heino Døygaard- Erik B. Jørgensen

1976 Vagn Johnsen- Edv. ”Leopold junior”- Erik Viggo Larsen

1977 Arne Teofelius Jensen- Niels Erik Bay- Eric Vinsten

1978 Hans Kirkmand- Heino Døygaard- Niels Erik Bay

1979    Steen Florager-Leif Johannessen- Jørgen Friis Petersen

1980    Johnny Hansen-Ib Laursen-Leo Nielsen

1981    Steen Florager-Jan Petersen-Kurt Schow

1982    Steen Florager-Ove Havsholm- Carlo Christiansen

1983    Gotfred Pedersen-Erik Laursen- Carlo   Christiansen

1984    Peter Bendix-Vandy Boyborg- Erling Jensen

1985    Erik Laursen-Gotfred Pedersen- Bent Sørensen

1986    Kent Christensen-Erik Johansen -Carlo Christiansen

1987    Kent Christensen-Kjeld Street- Leif Florager

1988    Vagn Johnsen-Peter Bendix- Gotfred Pedersen

1989    Vagn Johnsen-Leif Hansen-Henning Melkjær

1990    Sven Holm Mikkelsen-Vandy Boyborg-Ib Laursen

1991    Steen Florager-Erik Svendsen-Finn Møller

1992    Ole Wassmann-Sven Holm Mikkelsen-Ib Laursen

1993    Sven Holm Mikkelsen-Lennart Berendt-Sven Holm Mikkelsen            (Sven kørte to ture pga. ringe fremmøde og styrt)

1994    Lars Jacobsen-Finn Møller-Leif Johannessen

1995  Erik Bengtsson-Sven Holm Mikkelsen- Lindy Andersen

1996  Steen Florager-Finn Møller-Bent Mortensen

1997  Ryan Hansen-Henning Kjær Jørgensen-Bent Mortensen

1998  Kim Ryan Hansen-Torben Olsen-Bent Mortensen

1999  Morten Ryan Hansen-Ryan Hansen-Leif Johannessen

2000  Kim Ryan Hansen – Ryan Hansen – Henning Melkjær

2001  Kim Ryan Hansen – Ib Hjerrild Hansen-Bent Mortensen

2002 Morten Ryan Hansen – Ryan Hansen – Bent Mortensen

2003  Morten Ryan Hansen – Karsten Bæk Olsen – Henning Melkjær

2004  Kim Ryan Hansen – Torben Olsen – Kurt Skovby

2005 Knud Hofgart – Torben Olsen – Jørgen Bech

2006 Karsten Bæk Olsen – Knud Hofgart – Kim Ryan Hansen

2007 Henning Kjær Jørgensen – Jon Mikkelsen – Jan Ryan Hansen

2008 Erik Svendsen – Henning Kjær- Jørgensen – Morten Ryan Hansen

2009 Bent Mortensen – Uffe Hansen – Morten Ryan Hansen

2010 Henning Kjær Jørgensen – Carsten Schmidt – Kim Ryan Hansen

2011 Ryan Hansen – Jon Mikkelsen – Kim Ryan Hansen

2012 Harry Hansen – Bent Frederiksen – Kim Ryan Hansen

2013 Harry Hansen – Tonny Pedersen – Morten Ryan Hansen

2014 Dan Reinhardt – Ryan Hansen – Jan Ryan Hansen

2015 Ryan Hansen – Preben Dalsgaard Hansen – Jan Ryan Hansen

2016 Bent Frederiksen – Preben Dalsgaard Hansen – Jan Ryan Hansen

2017 Ryan Hansen – Preben Dalsgaard Hansen – Jan Ryan Hansen

2018 Torben Olsen – Jon Mikkelsen – Jan Ryan Hansen

2019 Ryan Hansen-Preben Dalsgaard Hansen-Kim Ryan Hansen

2020 Keld Hansen – Thomas Schlüter -Henrik Petersen

2021 Jane Hindkjær – Poul Bilstein Jespersen – Jan Ryan Hansen

Æresløbspokaler.

Grand Old Boys pokalen

(Ældste drenge)

Vindere gennem tiderne:

1970              Johannes Risby

1971              Erik Viggo Larsen

1972              Freddy Larsen

1973              Johannes Risby

1974              Evan Klamer

1975              Johannes Risby

1976              Johannes Risby

1977              Erik Vinsten

1978              Leif Florager

1979              Leif Laursen

1980              Leif Florager

1981              Ove Havsholm

1982              Carlo Christiansen

1983              Carlo Christiansen

1984              Erling Jensen

1985              Leif Florager

1986              Kurt Schow Christensen

1987              Ib Laursen

1988              Kurt Schow Christensen

1989              Henning Melkjær

1990              Kurt Jensen

1991             Leif Johannessen

1992              Ib Laursen

1993              Henning Melkjær

1994              Ib Laursen

1995              Sven Holm Mikkelsen

1996              Henning Kjær Jørgensen

1997              Henning Melkjær

1998              Bent Mortensen

1999              Ib Hjerrild Hansen

2000              Henning Melkjær

2001              Gotfred Pedersen

2002              Henning Kjær Jørgensen

2003              Bent Mortensen

2004              Kurt Skovby

2005             Harry Hansen

2006             Henning Kjær Jørgensen

2007             Henning Kjær Jørgensen

2008             Bent Mortensen

2009             Bent Mortensen

2010             Jørgen Bech

2011             Ryan Hansen

2012             Jørgen Bech

2013             Ryan Hansen

2014             Dan Reinhardt

2015             Ryan Hansen

2016             Ryan Hansen

2017            Ryan Hansen

2018            Ryan Hansen

2019            Ryan Hansen

2020            Preben Dalsgaard Hansen

2021            Jane Hindkjær

Æresløbspokal

(Mellemste drenge)

Vindere gennem tiderne:

1971    Carlo Christiansen

1972    Carlo Christiansen

1973    Evan Klamer

1974    Jørgen Friis Petersen

1975    Carlo Christiansen

1976    Jørgen Friis Petersen

1977    Heino Døygaard

1978    Flemming Løvbak

1979    Jan Florager

1980    Ib Laursen

1981    Ib Laursen

1982    Leif Johannessen

1983    Ib Laursen

1984    Gotfred Pedersen

1985    Gotfred Pedersen

1986    Sven Holm Mikkelsen

1987    Lutz Peter Bendix

1988    Lutz Peter Bendix

1989    Bjarne Jensen

1990    Leif Hansen

1991    Ove Lauge Petersen

1992    Sven Holm Mikkelsen

1993    Niels Jørgen Lieberoth

1994    Hans Kirkmand

1995    Leif Hansen

1996    Sven Holm Mikkelsen

1997    Henning Kjær Jørgensen

1998    Torben Olsen

1999    Sven Holm Mikkelsen

2000    Ryan Hansen

2001    Torben Olsen

2002    Harry Hansen

2003    Karsten Bæk Olsen

2004    Torben Olsen

2005   Torben Olsen

2006   Knud Hofgart

2007   Steffen Klausen

2008   Jørgen Egeberg

2009   Uffe Hansen

2010   Carsten Schmidt

2011   Torben Olsen

2012   Bent Frederiksen

2013  Tonny Pedersen

2014   Ryan Hansen

2015   Preben Dalsgaard Hansen

2016   Preben Dalsgaard Hansen

2017   Preben Dalsgaard Hansen

2018   Kim Ryan Hansen

2019  Preben Dalsgaard Hansen

2020  Gæst vinder

2021 Preben Dalsgaard Hansen

DBC- pokalen

(yngste drenge)

Vindere gennem tiderne:

1991    Steen Florager

1992    Claus Jeppesen

1993    Steen Florager

1994    Lars Jakobsen

1995    Erik Bengtsson

1996    Steen Florager

1997    Ryan Hansen

1998    Morten Ryan Hansen

1999    Morten Ryan Hansen

2000    Morten Ryan Hansen

2001    Kim Ryan Hansen

2002    Morten Ryan Hansen

2003    Kim Ryan Hansen

2004    Kim Ryan Hansen

2005   Knud Hofgart og Ryan Hansen

2006   Kim Ryan Hansen

2007   Morten Ryan Hansen

2008   ?

2009   Morten Ryan Hansen

2010   Jan Ryan Hansen

2011   Morten Ryan Hansen

2012   Morten Ryan Hansen

2013   Morten Ryan Hansen

2014   Morten Ryan Hansen

2015     Morten Ryan Hansen

2016     Kim Ryan Hansen

2017     Morten Ryan Hansen

2018     Morten Ryan Hansen

2019    Morten Ryan Hansen

2020    Morten Ryan Hansen

2021    Morten Ryan Hansen

 

 

 

 

Vindere før pokalen blev indstiftet:

1977  Steen Florager

1978  Jens Kofoed

1979  Hans Kirkmand

1980  Vagn Johnsen

1981  Steen Florager

1982  Steen Florager

1983  Hans Kirkmand

1984  Vagn Johnsen

1985  Vagn Johnsen

1986  Kent Christensen

1987  Kent Christensen

1988  Bjarne Tostenæs

1989  Vagn Johnsen

1990  Claus Jeppesen

Stjerneløbspokalen:

 

Vinder gennem tiderne:

2004 Kim Ryan Hansen

2005 Knud Hofgart og Ryan Hansen

2006   Kim Ryan Hansen

2007   Morten Ryan Hansen

2008   Morten Ryan Hansen

2009   Morten Ryan Hansen

2010   Jan Ryan Hansen

2011   Morten Ryan Hansen

2012   Morten Ryan Hansen

2013   Morten Ryan Hansen

2014   Morten Ryan Hansen

2015   Morten Ryan Hansen

2016   Kim Ryan Hansen

2017   Morten Ryan Hansen

2018   Morten Ryan Hansen

Hurtigste tid før 1970:

1955       Willy Pedersen

1956

1957

1958       Heino Dissing

1959       Gunnar Dalk

1960       Gunnar Dalk

1961       Carlo Christiansen

1962       Gunnar Dalk

1963       Carlo Christiansen

1964       Heino Dissing

1965       Gunnar Dalk og Arne Teofelius Jensen

1966       Arne Teofelius Jensen

1967       Gunnar Dalk

1968       (parløb) se resultatliste

1969       (parløb) se resultatliste

Berlingske Tidende pokal:

 

Vinder gennem tiderne:

2004: Kim Ryan Hansen – Torben Olsen – Kurt Skovby

2005 Knud Hofgart – Torben Olsen – Jørgen Bech

2006 Karsten Bæk Olsen – Knud Hofgart – Kim Ryan Hansen

2007 Henning Kjær Jørgensen – Jon Mikkelsen – Jan Ryan Hansen

2008 Erik Svendsen – Henning Kjær Jørgensen – Morten Ryan Hansen

2009 Bent Mortensen – Uffe Hansen – Morten Ryan Hansen

2010 Henning Kjær Jørgensen – Carsten Schmidt – Kim Ryan Hansen

2011 Ryan Hansen – Jon Mikkelsen – Kim Ryan Hansen

2012 Harry Hansen – Bent Frederiksen – Kim Ryan Hansen

2013 Harry Hansen – Tonny Pedersen – Morten Ryan Hansen

2014 Dan Reinhardt – Ryan Hansen – Jan Ryan Hansen

2015 Ryan Hansen – Preben Dalsgaard – Jan Ryan Hansen

2016 Bent Frederiksen – Preben Dalsgaard Hansen – Jan Ryan Hansen

2017 Ryan Hansen – Preben Dalsgaard Hansen – Morten Ryan Hansen

2018 Torben Olsen – Jon Mikkelsen – Jan Ryan Hansen

Æresløbspokal DAMER

Vindere gennem tiderne:
1978 Inge Florager
1979 Inge Florager
1980 Karen Kirkmand
1981 Ruth Christensen
1982 Lilli Nielsen
1983 Ruth Christensen
1984 Løbet ikke afviklet
1985 Hanne Løvbak
1986 Løbet ikke afviklet
1987 Hanne Løvbak
1988 Løbet ikke afviklet
1989 Løbet ikke afviklet
1990 Anni Johannessen
1991 Jette Møller
1992 Vibeke From Jeppesen
1993 Anni Johannessen
1994 Anni Johannessen
1995 Anni Johannessen
1996 Jette Møller
1997 Løbet ikke afviklet
1998 Susanne Berendt
1999 Jette Møller
2000 Mona Larsson
2001 Vibeke Madsen
2002 Anni Johannessen
2003 Inge Lise Lieberoth
2004 Anni Johannessen
2005 Mona Larsson
2006 Anni Johannessen
2007 Marianne Hansen
2008 Marianne Hansen
2009 Mona Larsson
2010 Marianne Hansen
2011 Mona Larsson
2012 Birthe Strynbo, Gilleleje, slettet pga.
manglende medlemskab af DBC, Marianne Hansen blev nr. 2
2013 Marianne Hansen
2014 Marianne Hansen
2015 Inge Lise Lieberoth
2016 Mona Larsson
2017 Ingen deltagere
2018 Ingen deltagere
2019

2020

Share