Æresløbet

Æresløbet

Mødested: Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven

Mødetid: Kl. 17.30.

Første start kl. 18.00.

Startpenge: 50 kr. for cyklende deltagere og 35 kr. for kun spisende.

Tidstagere og Kontroller skal ikke betale

Løbet køres som stafetløb med 3-mands hold (Grand Old Boys – Mellemste drenge – Yngste drenge) over en distance på ca. 8-15 km.

Husk at det er stående start for alle!

Ruten er følgende for “Drenge”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven, til
højre ad Hovevej, lige ud ad Lundevej til Hove, til højre ad Hove Møllevej,
lige ud ad Store Valbyvej til Østrup, til højre ad Østrupvej til
Gundsømagle, til højre ad Piledysen, til højre ad Holmevej til Start/Mål
Ruten er 12,29 km. lang

Og for “Piger”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven. til
højre ad Ellevej, til højre ad Østrupvej til Gundsømagle til højre ad Piledysen, til højre ad Holmevej til Start/Mål
Ruten er ca. 8 km. lang.

 

Deltagerne inddeles efter antagelig køredygtighed i tre grupper, betegnet ældste, mellemste og yngste drenge, og starter i nævnte rækkefølge.

Holdenes sammensætning sker ved lodtrækning med én fra hver gruppe.

Der køres en særlig pigeklasse inden afvikling af stafetløbet.

Pigeklassen køres som enkeltstart med 1 minuts mellemrum. 25 meter reglen skal overholdes.

Der gives eventuelt handicap til både “piger” og “drenge”

Der uddeles blomster til vinderne, og medaljer til de 3 første.

Lodtrækningsholdet modtager hver en ½ flaske snaps.

 

Propositioner:

 

I henhold til DBCTs love § 9.

§ 9 Propositioner for Æresløbet

§ 9.1 Æresløbet er – ifølge generalforsamlingen af november 1921 en årlig tilbagevendende begivenhed.

§ 9.2 Løbet, der kun er åbent for medlemmer af DBCT, køres i juni måned over en distance på ca. 8 – 10 km.

§ 9.3 Deltagerne inddeles – af bestyrelsen – i 3 grupper efter antagelig køredygtighed.

§ 9.4 Der dannes herefter tremandshold ved lodtrækning af en mand fra hver gruppe.

§ 9.5 Første gruppe, som består af “de ældre” sendes af sted, evt. efter handicap, fastsat af

bestyrelsen. Når første gruppe efterhånden ankommer, starter anden gruppe. Det samme gælder ved starten af tredje gruppe, der starter når anden gruppe efterhånden ankommer. Holdene placeres i den rækkefølge tredjemanden vender hjem.

§ 9.6 De hold, der gennemkører løbet, modtager souvenirs. desuden er der blomster til vinderholdet samt præmie til et lodtrækningshold, som man finder frem til ved inden starten at udtrække en bestemt placering. Denne placering hemmeligholdes til efter løbet og præmieres med hver ½ flaske snaps

§ 9.7 Til hurtigste mand i hver gruppe overrækkes en vandrepokal.

§ 9.8 Efter Æresløbets afslutning fejres turistafdelingens fødselsdag.

 

Æresløbspokaler (alle pokaler er vandrepokaler)

 

Ældste drenge:

Grand Old Boys pokalen: Pokalen, en sølvbowle er skænket / indstiftet i 1970 som vandrepokal af DBCT’s medlem Jørgen Tybring

Proposition: Pokalen vindes af det medlem, som kommer først i mål til Æresløbet i Grand Old Boys.

Mellemste drenge:

Æresløbpokalen Pokalen er skænket / indstiftet i 1971 som vandrepokal af Ole Helholm.

Proposition: Pokalen vindes af det medlem, som har hurtigste tid til Æresløbet i mellemste drengeklasse

Yngste drenge:

DBC pokalen: DBC -pokalen blev skænket/indstiftet af DBC i 1991 som vandrepokal i anledning af klubbens 90 års jubilæum.

Proposition: Pokalen vindes af det medlem, som har hurtigste tid til Æresløbet i yngste drengeklasse.

Stjerneløbspokalen: (Henry Hansens vinderpokal fra Stjerneløbet i Roskilde 1936), som blev skænket til klubben af DCU ved vort 100 års jubilæum den 30.6.2001. Indstiftet fra 2004.

Proposition: Pokalen går til den hurtigste tid i Æresløbet.

Berlingske Tidendes pokal: Pokalen blev skænket til klubben af Berlingske Tidende ved vort 100 års jubilæum den 30.6.2001. Indstiftet 2004.

Proposition: Pokalen går til vinderholdet.

Æresløbpokalen Pokalen er skænket / indstiftet i 1979 som vandrepokal i

Damer dameklassen af tidligere medlem Flemming Løvbak.

Proposition: Pokalen vindes til Æresløbet af den damerytter, som har hurtigste tid, uanset om det er enkelt- eller samlet start.

 

 

 

 

 

Share