Sidste nyt fra DBCT Juni 2021!

Så er Danmark ved at være genåbnet….

Det har været et langt sejt træk. Ingen arrangementer i vores gamle klub, for Corona tog
over og intet kunne arrangeres i klubregi.
Men nu er Danmark delvist genåbnet for et mere normalt liv og vi kan igen mødes til
klubbens forskellige arrangementer, når vi stadig tager hensyn til hinanden.
Cykeltræningen er begyndt og snart afvikles klubbens Æresløb.
Æresløbet, er klubbens vigtigste løb og i år fejrer klubben sin 120 års fødselsdag.
Det har været nødvendigt at flytte afviklingen af løbet til tirsdag den 29. juni.
Vi håber, at mange vil komme og køre dette sjove cykelløb, som afvikles som stafetløb og
at alle vil deltage i det sociale arrangement i klublokalet bagefter, hvor vinderne hyldes
under spisningen. Vi håber også at vores trofaste kontroller vil møde op og vifte med
flaget.
I anledning af den runde dag, er klubben vært med mad og drikke, kaffe og kage.
Se propositioner på næste side.
Fra 1. juli overgår DBCT til et udvalg under DBC og fremover bliver klubbens navn DBCT –
Landevej. Vi håber denne nye organisationsændring vil blive til gavn for alle og ikke mindst
for landevejscyklingen.
I forhold til den tidligere udsendte terminsplan er der nogle ændringer i de kommende
arrangementer. Dette har været nødvendigt blandt andet som en følge af genåbningen af
Danmark. Æresløb, Høst Grand Prix og klubmesterskaberne er derfor flyttet til tirsdage
efter aftale med DBC.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommende arrangementer:

Æresløbet tirsdag den 29. juni 2021 kl. 17.30


Der køres på følgende rute for alle ryttere.
Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.
til højre ad Hovevej
lige ud ad Lundevej til Hove
til højre ad Hove Møllevej
lige ud ad Store Valbyvej til Østrup
til højre ad Østrupvej til Gundsømagle
til højre ad Piledysen
til højre ad Holmevej til Start/Mål
Ruten er 12,29 km. lang.


Ruten er en del af Mesterskabsruten og der køres højre om hele vejen

Vi mødes ved start- og mål området på Holmevej på rastepladsen ved grusgraven kl.
17.30 for at foretage lodtrækning. Løbet afvikles som et stafetløb. Startpenge: 50 kr. for
ryttere. Deltagere som blot deltager i det efterfølgende arrangement betaler 35 kr.
Flagposter / kontroller deltager gratis. Betaling er kontant eller på mobilepay til kasserer
Marianne Hansen 2344.9850.
Deltagerne inddeles efter antagelig køredygtighed i tre grupper, betegnet ældste,
mellemste og yngste drenge/damer. Der startes i den nævnte rækkefølge.
I Grand Old Boys (ældste drenge/damer) klassen bliver der tildelt handicap.
Holdenes sammensætning sker ved lodtrækning med én fra hver gruppe. Løbet køres
som stafetløb med 3-mandshold (Grand Old Boys/Ladies – Mellemste drenge/damer –
Yngste drenge/damer)

Der skal bruges 2 kontroller/tidtagere ved start/mål for at sende rytterne af sted og tage
dem hjem. Derudover skal der bruges 1-2 kontroller i Østrup og 2 i Gundsømagle.

Interesserede, såvel kontroller som ryttere, skal tilmelde sig til Morten Ryan Hansen
mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk tlf.:40 86 19 53 eller Preben Dalsgård :
pdhpda@msn.com tlf.: 23478559 snarest og senest den 26. juni 2021

Husk:
 at du som deltagende rytter får et rødvinsglas med klubbens logo. Såfremt
kontroller og andre ønsker at modtage et glas, skal de betale 75 kr. pr. glas
 at det er klubbens fødselsdagsløb og det ældste løb i klubbens historie
 at det er socialt både at deltage i løbet, men også bare at komme og kigge på
 at bestyrelsen gerne ser, at der er mange, som stiller op
 at der er 3 flasker snaps til et lodtrækningshold
 at der er blomster til vinderholdet, ligesom vinderne modtager en medalje med bånd

Vi håber at se mange af klubbens medlemmer til dette arrangement. Bestyrelsen er af den
opfattelse, at netop dette arrangement, er det vigtigste af de arrangementer klubben
afholder.
Det er det eneste løb, som direkte er beskrevet i klubbens love, og som hvert år markerer
klubbens fødselsdag. Klubben fylder 120 år, så mød op og vær med til at fejre vores
gamle klub.
Vinderholdet får deres navne på en pokal (den pokal vi modtog fra Berlingske Tidende ved
100 års jubilæet).
Der køres om en pokal for hurtigste tid (den vi modtog fra DCU ved 100 års jubilæet, og
som Henry Hansen vandt i Stjerneløbet i 1931).

Efter løbet er der spisning i klublokalet. I anledning af klubbens runde fødselsdag,
sørger DBCT og DBC for at der er mad og drikkevarer, samt kaffe og lidt sødt til
kaffen. Af hensyn til indkøb, er det derfor vigtigt, at du tilmelder dig til
arrangementet.
Der uddeles pokaler, medaljer og blomster til vinderne i forbindelse med
arrangementet

Så mød op og tag din kæreste / ægtefælle med og lad os så få et godt løb og et par
hyggelige timer sammen i klublokalet i kammeratligt selskab bagefter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Høst Grand Prix tirsdag den 3. August 2021 kl. 17.30.

Høst Grand Prixet vil blive gennemført på ovennævnte dato. Der køres på samme rute
som Æresløbet. Vi mødes ved startstedet kl. 17.30, hvor der foretages lodtrækning efter
seedning.
Vi skal bruge kontroller og tidtagere, hvorfor du gerne må melde dig, hvis du er
interesseret i at hjælpe til.
Start og mødested: ved rastepladsen ved grusgraven på Holmevej
Mødetid/Indskrivning: Kl. 17.30.
Startpenge: 50 kr. for ryttere og 35 kr. for de deltagere, som blot deltager i det
efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis. Betaling er kontant eller
mobilepay til kasserer Marianne Hansen 2344.9850.
Første start: Kl. 18.00.
Der køres på følgende rute for alle ryttere:
Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.
til højre ad Hovevej
lige ud ad Lundevej til Hove
til højre ad Hove Møllevej
lige ud ad Store Valbyvej til Østrup
til højre ad Østrupvej til Gundsømagle
til højre ad Piledysen
til højre ad Holmevej til Start/Mål
Ruten er 12,29 km. lang.
Der køres om Søsum pokalen, som vindes af hurtigste tid uden licens og Jørgen Lund
Pokalen for hurtigste tid for licensryttere.
Der er 50 års -, 60 års – 70 års – 80 års – og en 90 års pokal, som kan vindes af
deltagere som har passeret nævnte alder. Derudover køres der om den af Leif Florager
indstiftede damepokal.
Efter løbet kører vi til cykelbanen, hvor der vil være kaffe og kage i klublokalet.
Vinderne bliver hyldet og modtager medaljer under kaffen i klublokalet.
Interesserede, såvel kontroller som ryttere, skal tilmelde sig til Morten Ryan Hansen
mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk tlf.:40 86 19 53 eller Preben Dalsgård
pdhpda@msn.com tlf.: 23478559 senest den 1. august 2021.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Klubmesterskab tirsdag den 17. August 2021 kl. 17.30

Klubmesterskaberne vil blive gennemført på ovennævnte dato. Der køres på samme rute
som til Æresløbet. Vi mødes ved startstedet kl. 17.30, hvor der foretages lodtrækning efter
seedning.
Start og mødested: ved rastepladsen ved grusgraven på Holmevej
Løbet køres i følgende klasser:
20-30-40-50 år derefter med 5 års interval 55-60-65-70-75-80 år – osv. Inddelingen vil ske
efter det, som er vedtaget på generalforsamlingen i 1999.
Startgebyr: 50 kr. for ryttere og 35 kr. for de deltagere, som blot deltager i det
efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis. Betaling er kontant eller
mobilepay til kasserer Marianne Hansen 2344.9850.
Interesserede, såvel kontroller som ryttere, skal tilmelde sig til Morten Ryan Hansen
mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk tlf.:40 86 19 53 eller Preben Dalsgård
pdhpda@msn.com tlf.: 23478559 senest den 15. august 2021.
Bestyrelsen skal opfordre alle om at tilmelde sig løbet, da det er sjovest, hvis der er rigtig
mange, der deltager.
Efter løbet kører vi til cykelbanen, hvor der vil være kaffe og kage i klublokalet.
Vinderne bliver hyldet og modtager medaljer under kaffen i klublokalet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afviklede arrangementer

På grund af nedlukningen i forbindelse med Covid19, har der ikke været afholdt nogen
former for arrangementer i DBCT.

Lykønskninger:

07.11.2021 Ole Kjeldsen 75 år

Vi kipper med flaget og ønsker rigtig hjertelig tillykke med den
runde dag og god vind fremover.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Share