Sidste Nyt Januar 2018

 

 

 

Sidste nyt fra DBCT!

Januar 2018

 

Et nyt år er godt i gang

Så er der igen gået et år – og ligesom dronningen – synes jeg at det forgangne år er gået meget hurtigt. Måske fordi vi er blevet ældre og er lidt længere tid om at lave tingene og formentlig også fordi vi egentlig har det meget godt og er aktive mennesker. Når man er aktiv og dyrker sine interesser, ja så kommer den ene dag efter den anden løbende.

Og ugerne løber bare af sted.

Men måske skal vi lære at kede os engang imellem, så vi bliver ekstra glade for det vi ellers laver og så værdsætte det lidt mere, at vi er så privilegerede, at vi har mulighed for at lave en masse af de ting, som vi gerne vil og som vi tager for givet, men sådan er det jo slet ikke for alle. Og måske er tiden inde til, at vi sætter tempoet lidt ned engang imellem og laver noget “unyttigt” ind imellem, sådan som dronningen udtalte det i sin nytårstale. Og hvad er så unyttigt. Ja, det er jo et vidt begreb og formentlig er der ikke rigtig noget, som er unyttigt, for hvis den, der laver det, nyder at gøre det, ja så er det jo ganske nyttigt for mindst én.

Indtil nu har vinteren ikke haft mange dage og nætter med frostvejr. Det må vi jo finde os i, selvom jeg tror, at naturen vil have ganske godt af en ordentlig gang frostvejr. Men det milde vejr har sikkert også betydet, at mange stadig har kunnet cykle på landevejene med et godt regnslag, men uden at blive generet af saltvogne og sneplove. Denne vinter er det vist blæsten, som har generet mest indtil nu.

I ønskes et rigtig godt nytår. Vi håber, at vi får mange dejlige oplevelser sammen i vores gamle klub, det være sig både sportsligt og socialt.

Desværre er det heller ikke i år lykkedes os, at blive flere medlemmer. Medlemstallet er status quo. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som trofast møder op til klubbens arrangementer i årets løb.

På bestyrelsens vegne

 Redaktøren

 

Kommende arrangementer!

Klubaften onsdag den 17. Januar 2018 kl. 19.00

Klubaftenen blev aflyst, da bestyrelsen på forhånd havde fået tilkendegivelser fra flere medlemmer om, at de ikke kunne deltage.

Klubaftenen onsdag den 21. Februar 2018 kl. 19.00

Der er almindelig klubaften i klublokalet, medmindre der er nogen, som har en ide til et arrangement i byen. Olsen banden museet med rundvisning.

 

    Rævejagt

Jagten foregår søndag den 26. februar 2017 kl. 9.00.

 

Mødested: Ved Ølgod på Dyrehavsbakken, hvor der er indskrivning. En fra bestyrelsen modtager deltagere og ”ræve” i rævehulen med en lille skarp til at holde varmen på.

Mødetid (i rævehulen): kl. 9.00

Efter jagten begiver vi os til klublokalet i Ballerup Super Arena.

Startpenge: 50 kr.

Prisen inkluderer løb i skoven, 1 øl / vand samt 2 snapse, kaffe og småkager.

 

Rævejagten foregår i Dyrehaven.

  1. Start og rævehule: Fliserne foran Ølgod.
  2. Rævene får 5 minutters forspring. Ræven er i år Preben Dalsgaard.
  3. Jagtområde: Stierne langs Klampenborgvej; Fortunen; Hjortekær; Eremitageslottet; vejen til Peter Lieps Hus og videre til Kongeporten.
  4. Der må kun køres på de offentlige stier minus de små stier i indelukket.
  5. Nedlægning af rævene: Ræven skal ”røres” (halen må ikke rives af trøjen).
  6. Jagttid: Jagten varer max. 1 time, men fastsættes, inden jagten går i gang.
  7. Alle (inkl. rævene) vender tilbage til rævehulen efter aftale dog maximum efter den fastsatte tid.

Men husk!

At der efter jagten er spisning i klublokalet.

Her fortæller såvel den nye som gamle ræv om deres oplevelse og den nye ræv får sin hyldest.

Spisningen foregår i klublokalet i Arenaen, og vi mødes derfor i klublokalet efter jagten, kl. 11.30. Klubben sørger for drikkevarer til maden samt kaffe og småkager.

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt, at I tilmelder jer til såvel rævejagten som til samværet i klublokalet efter jagten.

Du skal derfor tilmelde dig senest den 20. februar 2017 til Morten Ryan Hansen Mobil: 4086 1953 Mail:mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk

eller Preben Dalsgaard Mobil: 2347 8559 mail:pdhpda@msn.com

 Vi håber at se mange til dette hyggelige traditionsrige arrangement. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Klubaften onsdag den 21. Marts 2018 kl. 19.00

Dette er vinterens sidste klubaften. Bestyrelsen undersøger muligheden for at aflægge Olsen Banden museet et besøg. I vil derfor høre nærmere.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Onsdagstræning

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 16. januar drøftet onsdagstræningen.

Da langt de fleste af vores medlemmer er pensionister eller uden for arbejdsmarkedet, blev det besluttet at forsøge at køre onsdagstræning om formiddagen kl. 10. fra den 4. april 2018. Der er mødested på parkeringspladsen i Risby og der køres 30-40 kilometer i moderat tempo.

Så mød op onsdag formiddag fra den 4. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Kontroller til Stjerneløbet i Roskilde søndag den 3. juni 2018

Der køres ligesom sidste år Stjerneløb i Roskilde. Denne gang afholdes løbet på en søndag fra formiddagen af. Bestyrelsen skal opfordre alle om at melde sig til dette arrangement, hvor vi står kontrol. Sidste år fik vi meget ros for vores arbejde, og det er en god anledning til at tjene en skilling til vores slunkne klubkasse. Så reserver allerede nu datoen. I vil få mere at vide, når vi ved mere og nærmer os afviklingen af løbet.

Skulle I kende nogen, som også har lyst til at komme en tur til Roskilde og gøre klubben en tjeneste, så sig det til dem og tag dem med.

Tilmelding til Lennart Berendt, mobil 23617610 eller mail slberendt@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Afviklede arrangementer

Sommertur til Rhodos

Årets sommertur gik endnu engang til Rhodos og blev afviklet fra 24. september til 1. oktober. Der deltog 16 medlemmer på turen.

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 25. Oktober 2017 kl. 19.00.

 

                         

21 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, heraf var de 6 støttemedlemmer.

Formanden og dirigenten, Preben Dalsgaard bød velkommen og formanden konstaterede med glæde, at der i det forgangne år ikke var nogle medlemmer, der var afgået ved døden.

Formanden og Morten Ryan blev genvalgt, mens Harry Hansen ikke ønskede genvalg. I stedet meddelte Teddy Petersen, at han gerne ville prøve at være med i bestyrelsesarbejdet. Teddy blev valgt. Revisor Inge Lise Lieberoth og revisorsuppleant Connie Frederiksen blev begge genvalgt.

Kontingentet blev fortsat uændret.

Formanden gennemgik, i sin beretning, de aktiviteter, som klubben havde afholdt i årets løb og kom også ind på klubbens fremtid. Medlemstallet er faldende og det er svært at rekruttere nye medlemmer. Forsamlingen drøftede, hvad der kunne gøres for at skaffe nye medlemmer og alle prøver at invitere nogen med, hvis man finder, at det kunne have deres interesse.

Forslag til sommerturen i 2018 blev drøftet. Der var forslag om at tage til Spanien og se noget af Vueltaen, forslag om at bo fast på et hotel i Andalusien , hvorfra der blev kørt udflugter hver dag og hvor det var muligt at cykle og leje cykler. Forslag om øen Ischia.

Marianne Hansen mente, at vi nu havde været 8 år på græske øer og måske skulle prøve noget nyt. Der blev nedsat et turudvalg bestående af Marianne, Teddy og Susanne.

 Hjemmesiden: Preben har et godt samarbejde med Kenneth Møller Kristensen, som laver DBCs hjemmeside. Det betyder at vores hjemmeside fremstår meget flot.

Preben gør et stort arbejde for at få klubbens oplysninger på hjemmesiden. I løbet af vinteren vil Preben lægge mere af det arbejde, der er lavet med propositionerne og ajourførte resultater fra alle vores løb i historien ind på hjemmesiden.

DBC afholdt generalforsamling mandag den 2. oktober. Desværre kunne formanden ikke være til stede på grund af ferie i Italien. Dog vidste formanden, at Inge Lise Lieberoth fortjent var blevet udnævnt til æresmedlem. Ligeledes at DBCs gamle formand, Ole Kjeldsen var stoppet, ligesom Rene Dupont blev udskiftet.

Medlemstallet: Desværre er medlemstallet faldende. Vi er nu 45 medlemmer heraf er 7 støttemedlemmer og 5 æresmedlemmer.

       Jubilar:

Mona Larsson havde været medlem af DBCT i 25 år og formanden sagde følgende: “Mona du har været medlem af DBCT i 25 år og du har været et meget aktivt medlem igennem alle årene. Du har stillet op til stort set alle de løb, som klubben har afviklet igennem de 25 år.

Du har vundet dameklassen i æresløbet i 2000, 2005, 2009, 2011 og 2016.

Høst grand prixet i 1993- 2003, 2005, 2008- 2011 og 2015- 2016, i alt 22 gange. Det er meget imponerende.

Du har endog vundet H50 i 2003, fordi der ikke var nogen herrer, der stillede op i den klasse.

Klubmester er du blevet i 1996 i D50. I 2001- 2003 i D55, i 2005- 2007 i D50, i 2008 i D55, 2006- 2007 i D60, 2009 i D60, i D65 i 2010- 13 og 2014- 2016 i D70.

Du har kørt Turistmatch adskillige gange, dengang vi kørte med Odense og Århus, hvor dameholdet desværre aldrig opnåede at vinde dameklassen, bortset fra i 2002, hvor Århus ikke stillede op. Da vandt du Turistmatchen sammen med Birthe Hjerrild, Marianne Hansen og Anni Johannesen. Endelig har du modtaget Pelsekniven i 2010 og Æresbæltet i 2014.

Du har vundet dartturneringen i årene 2004/2005, 2006/2007og 2008/2009, som blev den sidste dartturnering, da vi siden hellere har villet snakke med hinanden på klubaftenerne.

Men udover, at være aktiv på cykel, så deltager du også meget aktivt i det sociale liv i klubben. Du har igennem mange år lavet gule ærter til os efter rævejagten og du er aldrig bleg for at dække et bord eller tage en opvask. Du stiller gerne op og er med til at holde klubbens stolte traditioner i hævd. Du har også været med på mange Sommerture.

Det skal du have tak for. Vi har desværre ingen jubilæumsnåle, men en buket kan det da blive til, og du skal også have et DBCT hurra. Derfor vil jeg bede selskabet om at rejse sig og råbe et hurra for Mona.

 

Kasserer Marianne Hansen gennemgik regnskabet og dette blev taget til efterretning af forsamlingen.

 

Klubbens fremtid blev drøftet, herunder hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer fra DBC og eventuelt kontakte andre klubber, f.eks. DCR og DCR-M, Novo Nordisk og andre cykelklubber.

Endelig blev mulighederne for sommerturen i 2018 drøftet og der blev nedsat et udvalg, bestående af Marianne, Teddy og Susanne, som skal se på muligheder for en rejse.

Der var bl.a. forslag om rejser til Andalusien (Sevilla og Cordoba), Malaga, flodkrydstogter og øen Ischis i Napolibugten.

Teddy Petersen mente, at turen i år var god, og at vi skulle arbejde videre, og at han gerne ville prøve på at komme med input.

Klubben havde forskellige glas, blandt andet dramglas til salg.

Ejvind Madsen opfordrede bestyrelsen til at sende en mail ud til medlemmerne, ligesom man får vedr. e-boks, når der ligger post fra det offentlige, når der bliver lagt nyt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har besluttet, at Æresbæltet i år tildeles Preben Dalsgaard Hansen

Preben blev medlem af DBCT i 2010 og er særdeles aktiv på landevejene. Preben stiller op til alle klubbens løb om sommeren og deltager også i klubbens sociale liv.

I HGP 2012- 13 og 2015 havde du hurtigste tid uden licens. I 2012, 13 vandt du også 60 års pokalen, ligesom du gjorde i 2015. I 2015 vandt du 70 års pokalen.

I 2014 blev Preben klubmester i H65 og i H70 i 2015- 2016.

Preben vandt Æresløbet i både 2015 og 2016.

Preben blev endvidere udtaget til at køre holdforfølgesløb for Danmark i Manchester og vandt medalje.

Preben blev valgt ind i bestyrelsen for 3 år siden, og har i den tid gjort et særdeles godt stykke arbejde for klubben. Preben har fået vores nye hjemmeside op at køre og arbejder ihærdigt med at forbedre den med nye gamle oplysninger om klubben, så DBCTs historie ikke glemmes.

Herefter blev Preben hyldet med blomster og et DBCT hurra.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Samtidig takkede formanden alle fordi de gør en indsats for at få klubben til at fungere. Uden alles interesse og hjælp var der ingen klub.

Årsfesten den 4. November 2017.

25 medlemmer og ægtefæller mødte glade og feststemte op til årets rytterfest. Bestyrelsen mødtes 1½ time før festen og fik dækket borde og arrangeret pokalerne.

 

Inden vi gik til bords blev de nye æresmedlemmer hyldet og fik hver en nål, idet Preben under en oprydning, havde fundet de nåle, som vi alle mente vi havde, men som ingen andre havde kunnet finde.

Vores sædvanlige dinner transportable var lukket, så vi fik mad fra et nyt sted, – Galtings Mad ud af huset – som var rigtig godt.

Der blev uddelt pokaler og blomster og Pelsekniven tilfaldt i år Mogens Frederiksen for godt kammeratskab og hjælpsomhed i klubben. Formanden takkede Harry Hansen for mange års arbejde i bestyrelsen og overrakte ham en gave. Inge Lise Lieberoth blev udnævnt til æresmedlem.

Herefter var der dans og snak og klokken var meget langt over midnat, da vi med god hjælp fra Connies søster, Inge Lise, som var i køkkenet hele aftenen, fik ryddet det sidste op og slukket og lukket for at køre hjem. Tak for en festlig og fornøjelig aften.

 

 

Med festlig hilsen

Susanne

 

Klubaften onsdag den 17. November 2017

Almindelig klubaften med kaffe og kage og hyggelig snak.

Hilsen Susanne

 

Stjerneløbet 2017

Stjerneløbet blev aflyst, da der kun var ganske få ryttere tilmeldt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 Årets sidste klubaften onsdag den 20. december 2017 kl. 19.00.

Traditionen tro blev der på denne aften afholdt julebingo og julehygge, og der var til denne aften mødt omkring 20 medlemmer op, for at hygge sig sammen og for at se om de kunne få del i det flotte præmiebord.

Bestyrelsen havde sørget for gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager samt øl og vand.

Præmierne, som for en stor dels vedkommende var sponsoreret af Inge Lise Lieberoth bestod af store æsker chokolade, julebryg og rødvin. Der var endvidere sidegevinster til alle spil. Connie og Mogens havde igen i år hjemmebagte småkager og juledekorationer. Også Marianne og Uffe, Claydy og Margit havde henholdsvis chokolade og en fin flaske rødvin med. Resten af spillegaverne havde Marianne købt ind til fornuftige priser.

I det hele taget, havde Marianne købt alt ind til aftenen.

Endelig var der lodtrækning om bordpynten, som i år var hvide azaleaer. De fleste var heldige at vinde en eller anden præmie, nogen endda flere, og der var vist kun et par stykker, som måtte gå tomhændede hjem.

Efter gløgg, kaffe og spil, sluttede vi aftenen af med at ønske hinanden glædelig jul over en øl og en vand og ved 23-tiden slukkede og lukkede vi i klublokalet af for 2017.

Julehilsner

Susanne

 

Nytårsturen den 7. januar 2018 kl. 9.00

Formanden bød velkommen til dette års nytårstur med en lille én til halsen.

Preben havde inviteret et par med, som ofte kommer på banen og hjælper. Vi hilste på og gik så en dejlig tur i det meget flotte vintervejr med sol og blå himmel.

Hjemme i klublokalet havde Lennart og Mogens dækket bord og Lotte varmet kakao og gjort klar til boller. Connie havde hjemmelavet æblekage og resten af julesmåkagerne med. Så der blev rigtig guffet og snakket. Ved 12-tiden brød vi op og tog hver til sit efter en rigtig hyggelig formiddag.

 

Nytårshilsen

Susanne

 

Mindeord

 

Bent “Bager” døde stille natten til søndag den 14. januar 2018 efter at have været indlagt på sygehuset 8-10 dage. Bent fyldte 93 år i november måned.

Den sidste tid kom Bent ikke så meget i klubben mere, men Bent har været et særdeles aktivt medlem af DBCT siden 1995. Bent stillede op til alle de cykelløb, som klubben afholdt og selv i hans høje alder mødte han op til klubben rævejagt og stjerneløb i Dyrehaven. Også klubbens årlige fester deltog han i og han var altid glad for at være sammen med klubkammeraterne. Af og til faldt der også en lille sang af og det var ganske imponerende, hvor godt Bent kunne huske teksterne til alle de gamle viser.

Da Bent mistede Lily for snart tre år siden blev han ikke rigtig sig selv igen. Han savnede Lily og det var svært for ham at være alene. Nu har han fået fred efter et langt og aktivt liv, hvor han har dyrket mange former for sport. Blandt andet red han Hubertus Jagt og cykling. Ind imellem spillede han også et slag billard med gamle venner.

I 1990 erne, hvor DBCT, ACKT og OCKT mødtes og kørte Turistmatch stillede Bent op på peddigrørholdet, og sammen med de øvrige kørte Bent mange sejre hjem til DBCT.       Så sent som i 2015 blev Bent klubmester i sin klasse, og i 2016 vandt han rævejagten.

I 2007 modtog Bent Pelsekniven og i 2008 modtog han klubbens Æresbælte.

Bent var rar at være sammen med og hans familie betød meget for både ham og Lily, og mon ikke familien har lagt øre til mange røverhistorier fra Bents oplevelser på cykel, til hest og på dilettant scenen.

Bent blev æresmedlem af DBCT i 2010.

Bent blev bisat onsdag den 24. januar fra Hendriksholm Kirke i Rødovre omgivet af sine børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn samt venner fra fra hans lange live. Hans kiste blev efter højtideligheden i kirken kørt til Søndermarks krematoriet på en rustvognscykel.

En meget fin og værdig afsked som var lige i Bents ånd.

 

Æret være Bents minde.

Susanne og Lennart

 

 

  Lykønskninger:

20.01.1943 René Jensen 75 år

22.01.1933 Aage Holmer 85 år

26.01.1948 Marianne Hansen 70 år

 

Vi ønsker alle rigtig hjertelig tillykke med de runde dage og god vind fremover.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Terminsplan:

Dette års terminsplan er vedlagt / vedhæftet “Sidste Nyt” for januar 2018. Vi håber, at se jer til de forskellige arrangementer, som afholdes i vores gamle klub. Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at få tingene til at hænge sammen og alting er jo lidt sjovere at arrangere, hvis der også møder nogle op. Vi håber derfor, at såvel kontroller / flagposter og ryttere har lyst til at deltage. Såfremt der er omstændigheder, som gør, at vi for eksempel ikke kan være i klublokalet, forsøger bestyrelsen at finde alternativ afholdelse af arrangementerne.

Bestyrelsen

 

Billeder, indlæg og hjemmesiden

I er velkomne til at sende billeder eller indlæg til bladet.

Vores hjemmeside www.dbc-t.dk bliver løbende opdateret, så kig ind på den engang imellem.

Hilsen Susanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share