Sidste nyt fra DBCT Januar 2020

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image002.jpg

Et nyt år – og et nyt årti er begyndt

Lad os få det bedste ud af det. Det skylder vi både os selv og hinanden. Vi bor i et lille smørhul og er skånet for voldsomme naturkatastrofer, som vi ser rundt om i Verden.

Det skal vi vist være glade for.

Inden vi ser os om, så lokker atter de gamle veje, hvor cykeldæk og de hvide cykelben kan blive luftet igen.

2019 bød på en del blæsevejr og også en del regnvejr – det næst vådeste år siden 1874, hvor man begyndte at måle og registrere nedbøren, for der manglede at falde 0,3 millimeter regn i 2019 i forhold til 1999. Men en fin andenplads, hvis man er til regnvejr.

Men alligevel har solen skinnet ganske meget og der har været masser af muligheder for at få luftet cyklerne og endda nok uden at blive skoldede af solen. Dejligt dansk sommervejr, kan man vist betegne det som.

I 2019 bød klubben som vanligt på mange forskellige arrangementer. I sommerens løb afholdtes klubbens faste cykelløb – og medlemmerne møder trofast op til disse løb, det gælder såvel ryttere som kontroller. Når løbet er afviklet mødes vi altid efterfølgende i klublokalet og får lidt at spise, det være sig medbragt mad eller kage og kaffe.

Efteråret og vinter bød på generalforsamling, årsfest og de månedlige klubaftener, hvor alt kan drøftes og hvor vi hygger os sammen. Et par arrangementer “ud af huset” er det også blevet til. Langt de fleste af os, har kendt hinanden igennem mange år og vi nyder alle sammen det gode sammenhold.

I vores moderklub DBC tiltrådte Bjarne Kratholm som ny formand i forbindelse med den årlige generalforsamling. DBCT ønsker tillykke med valget og ser frem til et konstruktivt og frugtbart samarbejde til gavn for alle.

Som meddelt i mail den 8. januar i år, har Bjarne tildelt DBCT garderobetjenesten til 3-dages løbet den 7.-9. februar. Så vi skal igen trække i arbejdstøjet til gavn for vores gamle klub. Vi ser frem til nogle aktive dage i gode kammeraters selskab.

I ønskes alle sammen et rigtig godt nytår. Bestyrelsen siger tak fordi I møder trofast op til klubbens arrangementer i løbet af året. Vi håber, at vi får mange dejlige oplevelser sammen igen i 2020. Det være sig både på det sportslige og det sociale plan.

På bestyrelsens vegne

Redaktøren

Kommende arrangementer!

Klubaftenen onsdag den 22. Januar kl. 19.00

Der er almindelig klubaften i klublokalet, hvor der serveres kaffe og kage. Formanden for DBCT, Bjarne Kratholm, kommer og hilser på os og orienterer om garderobetjenesten under 3. dagesløbet.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

JYSK Tøjstativ JERSLEV sort/krom

Garderobetjeneste til DBC’s 3-dagesløb i Ballerup Arena 7.-9. Februar

Det er lykkedes for DBCT, at få garderobetjenesten i Arenaen i forbindelse med ovenstående arrangement. Bestyrelsen skal derfor bede alle om at afsætte tid til at passe garderoberne disse tre aftener, så klubben kan tjene en skilling til klubkassen. I vil få mad og drikke ligesom der vil være mulighed for at se cykelløb på skift i løbet af aftenen.

Vi håber, at alle vil bakke op om arrangementet og glæde sig til at trække i arbejdstøjet.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Besøg på Ragnarock, onsdag den 19. Februar kl. 14.45

Denne klubaften er henlagt til Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur.

Der er bestilt en guidet rundvisning til vores gruppe og I skal derfor møde i god tid, så vi kan få købt billetter inden rundvisningen. Rundvisningen begynder klokken 15.00. Bestyrelsen vil være til stede fra klokken 14.45. Billetten koster 80 kroner pr. stk., såfremt vi kan blive 15 personer ellers er prisen 110 kroner pr. stk. Så tilmeld jer snarest. Vi kan være 25 personer til rundvisningen.

Efter rundvisningen er der mulighed for at gå på opdagelse på museet på egen hånd.

Klokken 17 er der reserveret bord til os i Folkekøkkenet, som serverer dagens ret for 50 kroner pr. stk.

Tilmelding senest den 1. februar

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Rævejagt søndag den 1. Marts 2020

Mødested: Ved Ølgod på Dyrehavsbakken, hvor der er indskrivning. Et medlem fra bestyrelsen modtager deltagere og ”ræve” i rævehulen med ”En enkelt”. Efter jagten begiver vi os til klublokalet i Ballerup Super Arena.

Mødetid (i rævehulen): kl. 9.00

Startpenge:

Ryttere      50 kr.

Øvrige       25 kr.

Rævejagten foregår i Dyrehaven.

1. Start og rævehule: Fliserne foran Vin – og Ølgod.

2. Rævene får 5 minutters forspring. Ræven er Preben Dalsgaard Hansen.

3. Jagtområde: Stierne langs Klampenborgvej; Fortunen; Hjortekær; Eremitageslottet; vejen til Peter Lieps Hus og videre til Kongeporten.

4. Der må kun køres på de offentlige stier minus de små stier i indelukket.

5. Nedlægning af rævene: Ræven skal ”røres” (halen må ikke rives af trøjen).

6. Jagttid: Jagten varer max. 1 time. NB. Alle (inkl. rævene) vender tilbage til rævehulen efter 1 time.

Men husk!

Efter jagten er der spisning af vores medbragte madpakker med øl og snaps klublokalet. Her får rævene også deres hyldest. Spisningen foregår i klublokalet i Arenaen, og starter kl. 11.30.

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt og skal ske senest den 25. februar til:

Preben Dalsgaard Hansen / mail: pdhpda@msn.com eller

Morten Ryan Hansen / mail: mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk

Vi håber, at se mange til dette hyggelige traditionsrige arrangement.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klubaften onsdag den 18. Marts 2020 kl. 19.00

Dette er vinterens sidste klubaften. Til denne aften er der arrangeret besøg af en konsulent fra Trygfonden, som vil fortælle om og demonstrere, hvordan hjertestartere fungerer. Vi håber mange vil møde op til denne aften og få opdateret sin viden på området. Der serveres kaffe og kage.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Onsdagstræning

Da langt de fleste af vores medlemmer er pensionister eller uden for arbejdsmarkedet, er det besluttet at køre onsdagstræning om formiddagen kl. 10. Der er mødested på parkeringspladsen i Risby og der køres 30-40 kilometer i moderat tempo.

Så mød op onsdag formiddag fra den 1. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afviklede arrangementer

Ordinær generalforsamling onsdag den 16. Oktober 2019 kl. 19.00.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og Preben Dalsgaard Hansen blev foreslået og valgt til dirigent. Der deltog 19 medlemmer.

Formanden aflagde beretning for det forgangne år og nævnte, at onsdagstræningen indtil videre er nedlagt, da ingen ryttere møder op til dette tilbud. Endvidere fortalte formanden, at kontroltjenesten ved Stjerneløbet i Roskilde havde givet en god skilling til klubkassen. Orienterede om, at der havde været generalforsamling i DBC og at Bjarne Kratholm var blevet ny formand og at vi ser frem til samarbejdet med DBC. Formanden takkede medlemmerne for deres engagement og fremmøde. Endvidere takkede han bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte, og alle bifaldt med klapsalver.

Kassereren orienterede om regnskabet og om, at klubben havde modtaget en donation på 10.000 kroner fra et af klubbens medlemmer. Inge Lise Lieberoth roste kassereren for det gode arbejde, så det var nemt for revisionen at godkende regnskabet. Beløbet fra kontroltjenesten i Roskilde var ikke indgået ved regnskabsafslutningen, hvorfor det først vil fremgå næste år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsatser – Dette blev vedtaget.

Formand Lennart Berendt, bestyrelsesmedlemmerne Morten Ryan Hansen og Teddy Petersen var alle på valg og alle blev genvalgt med applaus for en 2-årig periode.

Valg af revisor:

Revisor for 2 år Inge Lise Lieberoth blev genvalgt for en 2-årig periode og revisorsuppleant Connie Frederiksen blev genvalgt for et år.

Under eventuelt blev Bent Frederiksen hyldet for 25 år i klubben. Han fik overrakt blomster og 25 års nålen, ligesom et DBCT -hurra gjaldede fra hele forsamlingen.

Kassereren orienterede om, at sommerturen i 2020 vil gå til Syditalien. Mere konkret information vil fremkomme, når hun har talt yderligere med sin kontakt i Bravo Tours.

Formanden fortalte, at Carsten Schmidt havde rundet de 70 år og at han derfor havde medbragt en flaske cognac til kaffen til fælles bedste. Også Carsten blev hyldet med et gevaldigt DBCT -hurra. Susanne havde lavet æblekage, som blev serveret til kaffen og nydt i store mundfulde.

Formanden orienterede om, at medaljer og blomster fra Æresbæltet først ville blive uddelt ved den kommende årsfest.

Afslutningsvis råbtes et DBCT hurra for vores gamle klub og dirigenten takkede for god ro og orden.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Årsfesten den 2. November 2019.

21 medlemmer mødte glade og feststemte op til årets rytterfest. Desværre indløb der i dagene op til festen, 4 afbud pga. sygdom. Allerede et par timer før festens begyndelse, mødte bestyrelsen i klublokalet for at gøre klar til festen. Bordene blev dækket med nyvaskede duge, servietter og lys i afstemte farver, som Marianne havde sørget for at ordne. Ligeså havde Marianne og Uffe hentet maden i Brugsen i Hornbæk og Connie havde lavet en lækker laksemousse til forret og citronfromage til dessert. Vores faste hjælp i køkkenet, Inge Lise (Connies søster) anrettede forret, buffet og dessert og Uffe sørgede for, at vinen blev åbnet, så den kunne ilte ligesom han diskede op med en enkelt prøvesmagning inden festen for alvor gik i gang. Til kaffen blev der disket op med noget til de små glas samt småkager, slik og chokolade, som Inge Lise Lieberoth havde indkøbt og gavmildt sponseret. “Venter på far” kom forbi og underholdt med nummeret “Der er altid noget at gøre for en husmor”

Pokaler, blomster og medaljer blev uddelt. Æresbæltet blev i år tildelt til årsfesten, idet modtageren var forhindret i at komme til generalforsamlingen. Bæltet blev tildelt Teddy Petersen for sit engagement i klubben og for at stille op til stort set alle løb. Endvidere er Teddy materielmester og sekretær i bestyrelsen og deltager aktivt i klubbens sommerture. Rævejagten har været et af Teddys favoritløb, idet han flere gange har været “ræv”. Teddy blev hyldet med æresnål, en flaske cremént samt et DBCT -hurra fra forsamlingen.

Tak til Connies søster, Inge Lise, for at være i køkkenet og betjene os, og tak til alle deltagerne for en dejlig og festlig aften i gode kammeraters selskab.

Med festlig hilsen

Susanne

Klubaften onsdag den 22. November 2019

Der var dækket fint bord og Ellen og Jens  havde medbragt dejlige hjemmelavede lagkager til kaffen, da Ellen havde haft rund fødselsdag i september måned. Ellen blev hyldet med et DBCT -hurra. Derudover havde det ikke været muligt at udlevere Pelsekniven til årsfesten, da modtageren var syg, hvorfor formanden tog ordet for at hædre vedkommende. Pelsekniven er et af klubbens æresbevisninger og blev skænket / indstiftet af daværende formand Erik B. Jørgensen i 1967 og har siden været tildelt et medlem en gang om året på bestyrelsens foranledning.

Af propositionerne fremgår det, at den uddeles hvert år til Årsfesten og gives til en god turist, og et medlem der har gjort sig bemærket ved godt kammeratskab, og som ikke plejer at være i præmierækken.

Formanden nævnte blandt andet, at pågældende ikke havde deltaget i nogle af klubbens cykelløb, men at hun cykler til stort set alt i alt slags vejr og medbringer også gerne sin cykel i toget om nødvendigt, ligesom den bliver luftet på ferieture rundt om i Danmark og Europa. Bad Birgitte modtage Pelsekniven og en buket blomster og takkede hende for sit engagement med kamera og flag til klubbens løb, samt hendes deltagelse i de sociale arrangementer i klubben. Birgitte blev ligeledes hyldet med et DBCT -hurra.

Derefter gik snakken lystigt og Marianne havde indhentet tilbud på forslag til sommerturen i 2020, som hun forelagde medlemmerne. Forslaget var fra Bravo Tours og rejsen går til Calabrien i Syditalien og finder sted fra den 21. – 28. september. Der var enighed om, at Marianne skulle arbejde videre med forslaget.

Efter nogle timers hyggeligt samvær, ryddede vi op og tog hver til sit.

Bedste hilsner

Susanne

Årets sidste klubaften onsdag den 18. December 2019 kl. 19.00.

Klubbens hyggelige traditionelle julebanko blev afholdt denne december aften. Vi blev lettere forsinket, idet det viste sig, at sikringerne var gået i klublokalets køkken, så hverken ovnen, komfuret eller opvaskemaskinen fungerede. Men efter forskellige forsøg og med hjælp fra forskellige mennesker, lykkedes det at få gang i hele maskineriet, så gløgg og æbleskiver kunne varmes. Igen i år var der et bugnende bord med gevinster til de fem bankospil. Mange gaver var doneret af Inge Lise Lieberoth, som desværre ikke kunne være med på grund af et andet julearrangement. Connie og Mogens havde lavet dejlige hjemmelavede småkager og smukke juledekorationer, Grete og Teddy kom med dejlig rødvin og Uffe havde lavet nogle smukke høje lysestager og en skål i mahogni træ på sin nye drejebænk. Desværre kunne Uffe ikke deltage i arrangementet, fordi han kun et par dage før, var blevet kørt ned af en bil og havde pådraget sig nogle gevaldige slag, sår og et par brækkede kraveben. De øvrige præmier havde Marianne indkøbt og pakket fint ind. Så der var rift om bankopladerne med håb om, at man kunne få en gevinst med hjem. Og jeg tror næsten, at de fleste fik et eller andet med, nogle måske kun en sidegevinst eller en julestjerne, hvor andre havde mere held med valget af sine plader og næsten ikke kunne bære gevinsterne fra klublokalet.

Efter gløgg, kaffe, julesang og spil sluttede vi aftenen af med en øl / vand og ønskede hinanden en glædelig jul, hvorefter vi slukkede og lukkede og kørte hjem hver til sit.

Julehilsner

Susanne

Nytårsturen den 5. Januar 2020 kl. 10.00

Dejligt vejr til vores nytårstur, ikke megen vind, men sol og klar himmel og kun et par graders varme. Det havde været frost om natten, så der var is på vandpytterne, men der var fint saltet på vejene. Formanden orienterede om, at der desværre var 4 medlemmer, som ikke kunne deltage, idet Grete havde fået et brud på en lændehvirvel efter et fald, hvorfor Teddy var sygehjælper. Endvidere var såvel Birgitte som Preben syge af forkølelsesvirus og holdt sig indendørs. Derefter ønskede vi hinanden godt nytår i Fernet Branca og En Enkelt (sidstnævnte sponseret af Lotte), iførte os vintertøjet og 10 medlemmer og Sarah gik den sædvanlige raske tur. I klublokalet blev Inge Lise Lieberoth og Lennart og rørte i kakaoen. Siden blev bordet dækket, kaffen sat over, Connies hjemmebagte småkager puttet i skåle og flødeskummet pisket, hvorefter vi satte os til bords og fik dejlig varm kakao og boller med smør. Derefter blev der skyllet efter med en tår kaffe, en øl og vand.

Efter et par timers hyggesnak om jule- og nytårsarrangementer i de små hjem, pakkede vi sammen og tog hver til sit efter en hyggelig formiddag i kammeratligt selskab.

Nytårshilsen

Susanne

Lykønskninger:

04.03.1935          Ryan Hansen          85 år

10.03.1945          Henrik Elmgreen     75 år

06.04.1940          Bent Fredeiksen      80 år

12.06.1945          Mona Larsson          75 år

Vi ønsker jer alle rigtig hjertelig tillykke med de runde dage samt god vind fremover.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Terminsplan:

Dette års terminsplan er vedlagt / vedhæftet “Sidste Nyt” for januar 2020. Vi håber, at se jer til de forskellige arrangementer, som afholdes i vores gamle klub. Bestyrelsen gør sig stor umage for at få tingene til at hænge sammen og alting bliver jo lidt sjovere at arrangere, hvis der også møder nogle op. Derfor er det vores håb, at I har lyst til at deltage og møde op til vores arrangementer. Såfremt der er omstændigheder, som gør, at vi for eksempel ikke kan være i klublokalet, forsøger bestyrelsen at finde alternativ afholdelse af arrangementerne.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Billeder, indlæg og hjemmesiden

I er velkomne til at sende billeder eller indlæg til bladet. Vores hjemmeside www.dbc-t.dk bliver løbende opdateret, så kig ind på den engang imellem. Den er rigtig flot og Preben gør sig stor umage for at få de seneste nyheder med.

Dette blads billeder er leveret af Connie Frederiksen, Mona Larsson, Preben Dalsgaard og Susanne Berendt

Hilsen Susanne

Share