Sidste Nyt jnni 2017

                                                                                     

 

 Sidste Nyt Juni 2017

 

 

 

 

Der udsendes dette ekstra “Sidste Nyt”, idet der har været nogle misforståelser omkring, hvilke ruter der skal køres på til Klubmesterskaberne. Bestyrelsen og redaktøren afholdt derfor et opklarende bestyrelsesmøde den 6. juni.

Som det fremgår af “Sidste Nyt” fra Maj måned, så køres klubbens Æresløb, høst Grand Prix samt holdløbet på den nye rute med start / mål på Holmevej i Gundsømagle.

Bestyrelsen har besluttet, at også Klubmesterskaberne skal køres på denne rute, således at alle løb køres på samme rute.

Som ved de andre løb er der en rute til “drengene” og en til “pigerne” og da klubbens medlemmer jo desværre ikke er blevet yngre er det besluttet, at afkorte ruten, så alle på den måde bliver tilgodeset.

Til klubmesterskaberne køres der således 2 omgange for både “drenge” og “piger”. Det betyder, at klubmesterskabsruten fremover bliver lidt kortere end den hidtil har været, idet drengene kører cirka 25 kilometer i alt og pigerne cirka 16 kilometer i alt. Begge ruter er en del af den gamle klubmesterskabsrute, men bare kortere.

Bestyrelsen har også besluttet, at der skal køres med handicap, således at der er én vinder af drengeklassen og én vinder af pigeklassen. Bestyrelsen har fundet frem til nedenstående beregning, som man mener er mest retfærdig.

Handicappet bliver derfor beregnet ud fra de tider der køres på ved det kommende Æresløb og vil i princippet blive beregnet på følgende måde ud fra den køretid, som løbet beregnes til, at vil vare at køre.

En 30 årig vil få 00% i handicap

En 40 årig vil få 10% i handicap

En 50 årig vil få 20% i handicap

En 60 årig vil få 30% i handicap

En 70 årig vil få 40% i handicap

En 80 årig vil få 50% i handicap

En 90 årig vil få 60% i handicap

For eksempel vil en 34 årig få 4%, en 56 årig få 26% og en 75 årig 45%

For god ordens skyld gentages løbenes proportioner nedenfor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Æresløbet onsdag den 28. Juni 2017 kl. 17.30

Der køres på følgende rute for “drenge”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Hovevej

lige ud ad Lundevej til Hove

til højre ad Hove Møllevej

lige ud ad Store Valbyvej til Østrup

til højre ad Østrupvej til Gundsømagle

til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål

Ruten er 12,29 km. lang.

Der køres på følgende rute for “piger”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Ellevej,

til højre ad Østrupvej

til Gundsømagle til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål Ruten er ca. 8 km. lang.

Ruten er en del af onsdagstræningsruten og der køres højre om hele vejen.

Vi mødes ved start- og mål området på Holmevej på rastepladsen ved grusgraven kl. 17.30 for at foretage lodtrækning. Løbet afvikles som et stafetløb i herreklassen og som en enkeltstart i dameklassen. Startpenge: 50 kr. for ryttere og 35 kr. for de deltagere, som blot deltager i det efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis.

Deltagerne inddeles efter antagelig køredygtighed i tre grupper, betegnet ældste, mellemste og yngste drenge. Der startes i den nævnte rækkefølge.

I Grand Old Boys klassen bliver der tildelt handicap. 3

 

Holdenes sammensætning sker ved lodtrækning med én fra hver gruppe. Løbet køres som stafetløb med 3-mandshold (Grand Old Boys – Mellemste drenge – Yngste drenge)

Dameklassen afvikles som enkeltstart og starter først, hvor der ligeledes køres efter handicap. 25 meter reglen skal overholdes.

Der skal bruges 2 kontroller/tidtagere ved start/mål for at sende rytterne af sted og tage dem hjem. Derudover skal der bruges 1-2 kontroller i Østrup og 2 i Gundsømagle.

Interesserede, såvel kontroller som ryttere, skal tilmelde sig til Morten Ryan Hansen(mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk ) tlf.:4086 1953 eller Lennart Berendt (slberendt@gmail.com) tlf.: 2361 7610 senest den 26. juni 2017.

Husk:

 at du som deltagende rytter får et rødvinsglas med klubbens logo. Såfremt kontroller og andre ønsker at modtage et glas, skal de betale 75 kr. pr. glas

 at det er klubbens fødselsdagsløb og det ældste løb i klubbens historie

 at det er socialt både at deltage i løbet, men også bare at komme og kigge på

 at bestyrelsen gerne ser, at der er mange, som stiller op, såvel i herreklassen som i dameklassen

 at der er 3 flasker snaps til et lodtrækningshold og til vinderen af dameklassen

 at der er blomster til vinderen af dameklassen og vinderholdet i herreklassen, ligesom vinderen af dameklassen og vinderholdet og modtager en guldmedalje med bånd

 

Vi håber at se mange af klubbens medlemmer til dette arrangement. Bestyrelsen er af den opfattelse, at netop dette arrangement, er det vigtigste af de arrangementer klubben afholder.

Det er det eneste løb, som direkte er beskrevet i klubbens love, og som hvert år markerer klubbens fødselsdag. Som sagt fylder klubben 116 år, så mød op og vær med til at fejre vores gamle klub.

Vinderholdet får deres navne på en pokal (den pokal vi modtog fra Berlingske Tidende ved 100 års jubilæet).

Der køres om en pokal for hurtigste tid (den vi modtog fra DCU ved 100 års jubilæet, og som Henry Hansen vandt i Stjerneløbet i 1931).

Efter løbet er der spisning i klublokalet, så husk den medbragte mad. Bestyrelsen sørger for drikkevarer til maden, kaffe og småkager.

Endvidere bliver vinderne hyldet og der uddeles pokaler, medaljer og blomster til vinderne i forbindelse med arrangementet.

Så mød op og tag din kæreste / ægtefælle med og lad os så få et godt løb og et par hyggelige timer sammen i klublokalet i kammeratligt selskab bagefter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 4

 

Høst Grand Prix onsdag den 2. August 2017 kl. 17.30.

Bemærk, at datoen er ændret i forhold til terminsplanen

Høst Grand Prixet køres på samme rute som Æresløbet. Vi mødes ved startstedet kl. 17.30, hvor der foretages lodtrækning efter seedning.

Vi skal bruge kontroller og tidtagere, hvorfor du gerne må melde dig, hvis du er interesseret i at hjælpe til.

Start og mødested: ved rastepladsen ved grusgraven på Holmevej

Mødetid/Indskrivning: Kl. 17.30.

Startpenge: 50 kr. for ryttere og 30 kr. for de deltagere, som blot deltager i det efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis.

Første start: Kl. 18.00.

Der køres på følgende rute for “drenge”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Hovevej

lige ud ad Lundevej til Hove

til højre ad Hove Møllevej

lige ud ad Store Valbyvej til Østrup

til højre ad Østrupvej til Gundsømagle

til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål

Ruten er 12,29 km. lang.

Der køres på følgende rute for “piger”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Ellevej,

til højre ad Østrupvej

til Gundsømagle til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål Ruten er ca. 8 km. lang.

Der køres om Søsum pokalen, som vindes af hurtigste tid uden licens og Jørgen Lund Pokalen for hurtigste tid for licensryttere.

Der er 50 års -, 60 års – 70 års – 80 års – og en 90 års pokal, som kan vindes af deltagere, som har nået den nævnte alder. Derudover køres der om den af Leif Florager indstiftede damepokal.

Efter løbet kører vi til cykelbanen, hvor der vil være kaffe og kage i klublokalet.

Vinderne bliver hyldet med uddeling af pokaler under kaffen i klublokalet.

Husk tilmelding til Morten Ryan Hansen mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk eller tlf.: 40 86 19 53 senest den 30. juli 2017.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 5

 

Klubmesterskab onsdag den 16. August 2017

Det er igen tid til at afvikle det årlige klubmesterskab.

Start og mødested: ved rastepladsen ved grusgraven på Holmevej

Mødetid/Indskrivning: Kl. 17.30. Første start: Kl. 18.00.

Ryttere med gæstekort kan deltage i løbet, men de kan ikke vinde præmier.

Startgebyr: 50 kr. for ryttere og 30 kr. for de deltagere, som blot deltager i det efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis.

Der køres på følgende rute for “drenge”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Hovevej

lige ud ad Lundevej til Hove

til højre ad Hove Møllevej

lige ud ad Store Valbyvej til Østrup

til højre ad Østrupvej til Gundsømagle

til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål

Ruten er 12,29 km. lang.

Der køres på følgende rute for “piger”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Ellevej,

til højre ad Østrupvej

til Gundsømagle til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål Ruten er ca. 8 km. lang.

Tilmelding skal ske senest den 14. august 2017 til Morten Ryan Hansen på mail mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk eller tlf.: 40 86 19 53.

Bestyrelsen skal opfordre alle om at tilmelde sig løbet, da det er sjovest, hvis der er rigtig mange, der deltager.

Der skal bruges kontroller ved start/mål og i Hove, hvor vi både kører ud og hjem, og ved drivhusene. Her skal vi også opfordre dig til at hjælpe klubben, så løbet kan gennemføres for rytterne med den bedst mulige sikkerhed.

Der skal bruges kontroller ved start/mål og i Hove, hvor vi både kører ud og hjem, og ved drivhusene. Her skal vi også opfordre dig til at hjælpe klubben, så løbet kan gennemføres for rytterne med den bedst mulige sikkerhed.

Der køres efter handicapregler, som skitseret på forsiden.

Efter løbet kører vi til cykelbanen, hvor der vil være kaffe og kage i klublokalet.

Vinderne bliver hyldet og modtager medaljer under kaffen i klublokalet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 6

 

Holdløb onsdag den 6. September 2017 kl. 17.30.

Der inddeles i hold med 3 ryttere på hvert hold. Der tildeles i princippet handicap efter reglerne fra Turistmatchen og det er anden mandens tid, som tæller.

Start og mødested: på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

Ruten er den samme, som køres til Æresløbet og Høst Grand Prixet:

Start/Mål: Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

Der køres på følgende rute for “drenge”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Hovevej

lige ud ad Lundevej til Hove

til højre ad Hove Møllevej

lige ud ad Store Valbyvej til Østrup

til højre ad Østrupvej til Gundsømagle

til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål

Ruten er 12,29 km. lang.

Der køres på følgende rute for “piger”:

Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.

til højre ad Ellevej,

til højre ad Østrupvej

til Gundsømagle til højre ad Piledysen

til højre ad Holmevej til Start/Mål Ruten er ca. 8 km. lang.

Mødetid/Indskrivning: Kl. 17.30.

Første start: Kl. 18.00.

Startpenge: 50 kr. for ryttere og 30 kr. for de deltagere, som blot deltager i det efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis.

Efter løbet er der kaffe og kage i klublokalet. Medaljer vil blive overrakt i klublokalet under kaffen.

Tilmelding skal ske senest den 4. september 2017 til Morten Ryan Hansen på mail mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk eller tlf.: 40 86 19 53.

Hilsen

Bestyrelsen 7

 

DBCTs bestyrelse

Formand / sekretær:

Lennart Berendt

Brøndby Nord Vej 92, 10-01

2605 Brøndby

Tlf.: 36471110

Mobil: 23617610

Mail: slberendt@gmail.com

Næstformand/Hjemmesiden:

Preben Dalsgård

Strandegårdsvej 14

2650 Hvidovre

Tlf.: 36781406

Mobil: 23478559

Mail: pdhpda@msn.com

Kasserer:

Marianne Hansen

Skovvænget 17

3100 Hornbæk

Mobil: 23449850

Mail: uffehansen@privat.dk

Sportslig leder

Morten Ryan Hansen

Krogshøjvej 197

2880 Bagsværd

Tlf.: 40861953

Mail: mortenryan@ryanhansenauto-

mobiler.dk

Materielmester:

Harry Hansen

Englodsvej 1

3250 Gilleleje

Tlf.: 48318562

Mobil: 40841802

Mail: harry@hansen.mail.dk

Redaktør (udenfor bestyrelsen):

Susanne Berendt

Brøndby Nord Vej 92, 10-01

2605 Brøndby

Tlf.: 36471110

Mobil: 51372545

Mail: slberendt@gmail.com

Klubbens adresse:

Ballerup Idrætsby 4

2750 Ballerup

Hjemmeside: www.dbc-t.dk

Bankkonto: Regnr: 3138

Konto nr. 444 107 4980

Share