Sidste Nyt september 2018

 

Sidste nyt fra DBCT!

September / Oktober 2018

 

Så er det ved at være efterår. Sommeren 2018 har været fantastisk. Solrig, varm, tør og ikke meget vind. Nogen gange næsten for varm. Men det har føltes som en lang sommerdag og det har været skønt. Formentlig har de af vore medlemmer, som stadig cykler nydt landevejene i det gode vejr. Der har ikke været brug for hverken regnslag, lange arme og ben. Sommerdresset har haft gode betingelser.

 

Med undtagelse af holdløbet, er de traditionelle sommerløb i klubben blevet afviklet i dejligt vejr og med deltagelse af en fast skare af ryttere og hjælpere. Alle møder op og får en hyggelig aften med cykelløb, røverhistorier og socialt samvær over en kop kaffe med kage.

 

Bestyrelsen er glad for, at I møder op til disse traditionelle arrangementer og dermed er med til at holde vores gamles klubs traditioner i hævd.

 

Stjerneløbet i Roskilde blev afviklet søndag den 3. juni. Arrangørernes valg af en søndag i stedet for en hverdag, som de tidligere år, betød, at flere af vores sædvanlige officiels ikke kunne deltage. Men os der kunne deltage kom og var med til at afvikle løbet i god ro og orden. Bestyrelsen takker alle for deres indsats. Det er dejligt, at klubben derved kan tjene en tiltrængt skilling til klubkassen.

 

Efteråret er kommet – lige pludselig, synes jeg. Nok fordi det har været så fin en sommer. Vi er forbi efterårsjævndøgnet, så nu bliver dagene for alvor kortere. Men naturen har svært ved at finde ud af det. En af vores rododendroner blomstrer med fine hvide blomster. Meget mærkeligt – normalt blomstrer den om foråret. Men fat mod, for efteråret byder på kammeratligt samvær i vores gamle klub. For det er tid til at mødes til klubbens faste klubaftener og øvrige efterårs- og vinterarrangementer, hvor vi mødes til en hyggelig stund omkring en kop kaffe og måske lidt hjemmebag. I hvert fald til en hyggesnak om gode oplevelser i hinandens selskab, oplevelser, som vi alle sammen glæder os over igen og igen.

 

Efterårets store klassiker “Stjerneløbet” i Dyrehaven afvikles i år den 14. oktober. Det er tidligere end vi plejer, men vi håber så, at vi kan gennemføre løbet, idet dette sjove cykelløb desværre har måttet aflyses de seneste år på grund af manglende tilmeldinger og/ eller dårligt vejr med sne. Vi opfordrer alle til at komme og deltage. Det er et hyggeligt arrangement, hvor skoven er iført de smukke efterårsfarver. Alle, som kører løbet har mulighed for at vinde, idet der trækkes lod om vindertiden efter løbet. Så find vintercyklen frem og mød op og vær med.

 

Du kan læse om de kommende arrangementer i bladet. Vi håber, at du har lyst til at komme og deltage. Vi glæder os til at se dig.

 

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så kig ind på www.dbc-t.dk. Og hvis du har indlæg og billeder, som du vil dele med os andre, er du velkommen til at henvende dig til klubbens webmaster Preben Dalsgaard Hansen.

Med venlig hilsen bestyrelsen og redaktøren

 

Kommende arrangementer

Efterårets og vinterens klubaftener

 

Den første klubaften i denne sæson foregår onsdag den 17. oktober kl. 19.00 og afvikles samtidig med klubbens årlige ordinære generalforsamling.

 

Den anden klubaften foregår onsdag den 14. november kl. 19.00 og er en almindelig klubaften, hvor vi mødes i klublokalet til en hyggesnak, kaffe og kage.

 

Den tredje klubaften foregår den onsdag den 19. december kl. 19.00, hvor vi hygger os med et spil banko med flotte præmier og hvor klubben er vært med gløgg og æbleskiver.

 

Stjerneløbet søndag den 14. oktober 2018.

 

Mødested: Parkeringspladsen på Svenskervej / skråt overfor den røde port

Mødetid: kl. 8.30

Startpenge: 50 kr. for ryttere / øvrige deltagere.

 

Stjerneløbet er efterårets store klassiker og er et rigtig godt og morsomt cykelløb, hvor alle kan deltage også selv om man ikke er i kanonform. Der køres ad 5 ruter med udgangspunkt fra Eremitageslottet i Dyrehaven og ud til flagposterne, som står i nærheden af de 5 røde porte.

Alle kan vinde dette løb, idet der foretages lodtrækning mellem de kørte tider. Der trækkes lod blandt køretiderne efter løbet og disse bekendtgøres under frokosten i Ballerup Super Arena. Husk derfor madpakken. Klubben sørger for drikkevarer, kaffe og småkager.

Vi spiser klokken 12.00, så alle kan nå en lille omvej ud til banen og et hurtigt bad.

Løbet afvikles på den sædvanlige rute i Dyrehaven, og indskrivning vil foregå på parkeringspladsen på Svenskervej / skråt overfor den røde port. Mødetiden er sat til kl. 8.30, således at vi kan starte selve løbet kl. 9.00, og derved undgå, at der er alt for mange andre i Dyrehaven, mens vi kører på ”stjernestierne”.

Da vintersæsonen er begyndt, køres der fortrinsvis på vintercykler eller mountainbike. Husk også den obligatoriske hjelm.

Startpenge: 50 kr.

Der er brug for tidtagere, som står ved Eremitageslottet, og der er brug for kontroller på de fem ”stjernestier”. Tilmelding til Morten Ryan på mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk eller på mobil 4086 1953.

 

Vi håber at se rigtig mange i skoven til en dejlig efterårsoplevelse og et sjovt cykelløb. Jo flere vi er, desto sjovere bliver det. Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Generalforsamling onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i år onsdag den 17. oktober, kl. 19.00.

Husk, at generalforsamlingen er der, hvor du har lejlighed til at stille forslag om klubbens aktiviteter samt stille spørgsmål til bestyrelsen om klubbens virke.

 

Indkaldelsen er udsendt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Årsfest lørdag den 3. November 2018 kl.17.30:

 

Året klubfest går løs den 3. november. Vi håber, at du allerede har sat kryds i kalenderen og at du har lyst til at komme og deltage i denne hyggelige fest, hvor vi plejer at få lidt god mad og en tår at drikke. Måske bliver der også lejlighed til at lufte danseskoene.

Så tilmeld dig og mød op og tag din ledsager med til dette festlige og hyggelige arrangement. Prisen for at deltage denne aften er kun 200 kroner pr. deltager.

 

Af hensyn til indkøb og bestilling af mad, skal du tilmelde dig senest den 27. oktober til Lennart eller Susanne på slberendt@gmail.com eller på mobil 2361 7610 / 5137 2545

 

Årsfesten er pokalernes eldorado, og der vil blive uddelt pokaler fra, Høst Grand Prixet og Klubmesterskabet, ligesom Pelsekniven skal uddeles til en god kammerat.

Som vi plejer, forsøger vi at sætte et musikanlæg op i klublokalet, så der er mulighed for at få en svingom. Såfremt nogen vil bidrage med et festligt indslag, er man meget velkommen til det.

Vi håber, at du har lyst til at møde op og deltage i festen, så pokalerne kan udleveres og så vinderne af de forskellige løb kan hyldes i festligt og hyggeligt selskab.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Julebingo-banko og årets sidste klubaften,

onsdag den 19. december 2018

 

 

Den 19. december byder klubbens bestyrelse alle til bingo og julehygge. Der vil blive budt på æbleskiver og gløgg , så vi kan ønske hinanden glædelig jul. Bagefter spiller vi bingo-banko om gode præmier og der bliver budt på øl/vand. Der vil blive opkrævet 20 kroner pr. bankoplade, som gælder til alle aftenens spil. Derudover koster det ikke noget at deltage.

Vi håber, at medlemmerne vil bakke op om arrangementet og møde op til en hyggelig aften i kammeratligt selskab.

Af hensyn til arrangementet, vil vi gerne vide, hvor mange, der kommer, så tilmeld dig til Marianne Hansen på mobil 23449850 eller marianneoguffe@gmail.com

eller til Lennart Berendt på mobil 23617610 eller slberendt@gmail.com

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

 

Nytårsturen foregår søndag den 6. januar 2019.

 

Mødested: Klublokalet, Ballerup Super Arena

Mødetid: Kl. 9.00

Når vi er samlet og har ønsket hinanden godt nytår, går vi en frisk tur på 1 times tid. Bagefter går vi tilbage til klublokalet og drikker kakao og spiser boller med smør på og får en hyggesnak.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Indbetaling af kontingent pr. 1. oktober 2018:

Husk, at oplyse dit navn på indbetalingen, når du overfører penge til banken ellers kan kassereren ikke se, hvem der indbetaler pengene, og du kan risikere at blive rykket unødigt.

Kontingentet udgør 350 kroner for almindelige medlemmer og 250 kr. for pensionister (67 år) og støttemedlemmer.

Indbetaling kan ske til klubbens Bankkonto: Reg.nr.: 3138 Konto nr. 444 107 4980 eller kontant til kassereren i forbindelse med afholdelsen af den årlige generalforsamling.

 

Med venlig hilsen

kassereren

 

Gravering af pokaler:

Bestyrelsen skal af hensyn til indgraveringer, anmode om, at pokaler afleveres til Morten Ryan Hansen snarest muligt. Morten kan kontaktes på nedenstående mail for en aftale. mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk eller på mobil 4086 1953.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Afviklede arrangementer

 

Æresløbet onsdag 27. Juni 2018

Hele 9 ryttere stillede til start, og de blev placeret således:

 

Grand old boys:               Ryan Hansen – Torben Olsen – Bent Frederiksen

Mellemste drenge:           Kim Ryan – Carsten Schmidt – Jon Mikkelsen

Yngste drenge:                Preben Dalsgaard – Jan Ryan – Morten Ryan

For at skabe jævnbyrdighed blev bestyrelsen enige om at placere Preben og Kim på samme hold.

 

Efter lodtrækningen så holdene således ud:

Hold 1                               Hold 2                               Hold 3

Torben                                 Bent                                      Ryan

Jon                                       Carsten                                Kim

Jan                                       Morten                                Preben

 

Klokken 18.10 blev Grand old drengene sendt af sted, og det gik i et kontrolleret, men højt tempo.

Der blev trykket på bakkerne ved transformatorstationen, men ingen blev alvorligt rystede af det.

Føringerne blev pænt fordelt mellem de 3, og de holder sammen indtil de 2 sidste 90 graders sving – ca. 2 km fra mål, hvor der bliver rykket – især Bent prøver at komme af sted, men uden held.

Torben og Ryan holder sig til – og det skal vise sig at blive et sprinteropgør.

Da der mangler 700 meter, er der ingen der vil frem, og Ryan tager tjansen som leadout i modvinden.

Ved 200 meter mærket rykker Torben og Bent – den havde Ryan luret – og sætter også sin spurt ind og vinder med 2 sekunder til Torben, som har yderligere 2 sekunder ned til Bent.

Mellemste drenge suser herefter af sted, og her bliver farten skruet et par hakker op.

Kim, Carsten og Jon skiftes pænt med føringerne indtil de frygtede bakker ved transformatorstationen.

Her er Jon og Carsten holdt op med tage føringer i gruppen, og Kim må have dem på slæb.

Kim skifter gear og sætter tempoet et par takker op – Carsten stivner som den første.

Jon kommer overraskende med på hjul hos Kim.

Carsten kører klogt sit eget tempo, og ved godt at Jon ikke kan holde Kims opskruede tempo.

Men Jon har tilsyneladende diamanter i benene, og holder sig bag Kim ud til bakken efter Østrup. Her bliver han sat, og det er enkeltstart for alle 3, hvor det gælder om at minimere tidstabet, således at deres makkere har størst mulig chance for den endelige sejr.

Kim kommer, som sagt, først ind i en overraskende god tid (i forhold til det han har trænet), Jon kommer ligeså overraskende ind på 2. pladsen 1minut og 40 sekunder senere.

Carsten når ikke rigtig Jon, og kommer 1minut 16 sekunder senere ind end Jon.

Den disponering af holdene, som blev foretaget inden start, ser ud til at virke, da Preben har et – på papiret komfortabelt forspring – ned til Jan på 1 minut.40 sekunder, og yderligere 2 minutter 56 sekunder ned til Morten.

Den vilde jagt går – Preben har af gode grunde ingen anelse om, hvor stort et forspring han har.

Jan ved heller ikke, hvad forspringet er ned til Morten.

Husk, at det er første mand over stregen, som vinder løbet !

Ruten er 12,3 km (gange 3) så der er alligevel chance for ting og sager.

Pludselig ser Jan Preben, og op ad bakken efter Østrup rykker Jan uden om Preben.

Jan ved godt, at Preben er god til at lægge sig på hjul, så Jan giver alt hvad han har.

Jan kører alene hjem og vinder klart Æresløbet 2018 sammen med Torben og Jon.

Morten kan se Preben cirka 2 kilometer fra mål, og henter ham og bliver 2èr (ingen præmie) men vinder hurtigste tid.

 

 

Tider:

Ryan 27.05min      Hurtigste tid Grand old

Kim 21.41min         Hurtigste tid mellemste

Morten 19.05         Hurtigste Tid

 

Torben 27.07       Jon 23.21min             Jan 20.12

Bent 27.09            Carsten 24.37             Preben 22.10

 

Vindere: Torben, Jon og Jan

 

Tak til alle kontroller og tidtagere.

 

Efter det spændende løb, kørte alle ud til klublokalet og fortalte cykelhistorier og gennemgik løbet mmm., spiste den medbragte mad og klubben gav øl og snaps samt kaffe og kage.

 

Hilsen

 

Morten Ryan Hansen

 

 

Høst Grand Prix onsdag den 8. august 2018.

 

Onsdag den 8. august kl 18.00 kørte klubbens medlemmer deres årlige enkeltstart på den efterhånden velkendte rundstrækning.

5 ryttere stillede til start i aldersspændet 57 år til 83 år.

Torben, Ryan, Preben (licens), Jan og Morten (licens), heraf stillede Ryan og Preben op på deres TT-cykler, resten stillede op på deres almindelige racere.

Dette kunne godt have betydning for tiderne, da Preben og Morten skulle køre om pokalen for licensryttere – og Torben, Ryan og Jan skulle køre om pokalen uden licens.

Ud over disse 2 pokaler, skulle der også køres om aldersinddelte pokaler (10 års interval).

Vejret var, som det har været hele sommeren, varmt og solrigt – det skal lige siges at sommeren 2018 har været den mest solrige sommer i DMI`s over 120-årige historie, 72 sommerdage ( mindst 25 grader ).

Torben var første mand på rampen, derefter Ryan – Preben – Jan – Morten med 1 minut imellem.

Torben og Ryan blev hentet af Preben, Jan og Morten.

Preben kom først i mål, så kom Jan, Morten, Torben og Ryan.

Tiderne og resultatet blev:

 

Torben Olsen:                25 minutter 50 sekunder                    Vinder af 70års pokalen

 

Ryan Hansen:                 25.minutter rent                                    Vinder af 80års pokalen:

 

Preben Dalsgaard:        20 minutter 43 sekunder

 

Jan Ryan Hansen:         19 minutter 48 sekunder                    Vinder af Pokalen uden licens og 60 års pokalen

 

Morten Ryan Hansen:  18 minutter 53sekunder                     Vinder af Pokalen med licens

 

Kontroller og tidtagere: Susanne, Lennart, Mona, Connie, Mogens, Marianne, Uffe og Birgitte.

Efter løbet fik alle en øl/vand, og derefter kørte alle ud til klubben, hvor Inge Lise havde lavet dejlig kaffe og købt lækker kringle til de sultne kontroller og ryttere. Tak for det.

Tak til alle deltagere for et flot arrangement.

 

Med sportslig hilsen

 

Morten Ryan Hansen

 

 

 

Klubmesterskaberne onsdag den 29. august 2018

 

Vi var 9 tilmeldte ryttere, men et frafald, så vi startede 8 ryttere kl. 18.00.

Straks efter starten blev gruppen splittet i to. De unge, H50 – H55 – H60, med en midaldrende H70 rytter på slæb, og de ældre bestående af H75 og H80 ryttere.

Jan og Morten trak den unge gruppe i et moderat tempo, men efter Hove blev

farten sat lidt op, hvilket resulterede i, at Jon måtte strække våben og blev hægtet af. Preben holdt dog stand, og tog også et par føringer på første omgang.

På anden omgang blev farten holdt på ca. 35-38 km/t, og ”drengene” prøvede et par gange at smide Preben af, der dog holdt fast og lå på dæk til opløbet, hvor han satte spurten ind lidt for tidligt. Han blev overspurtet af Morten.

”Ældregruppen” Ryan – Bent – Torben og Teddy holdt pænt sammen hele vejen rundt, uden alvorlige forsøg på udbrud. Først ved opløbet blev der forsøgt noget af Teddy, men han blev overspurtet.

 

Tiderne:

 

Jon:              H50: DNF

Morten:        H55: 41.00 Hurtigste tid

Jan:              H60: 41.04

Preben:        H70: 41.00

Torben:        H75: 55.27

Bent:            H75: 55.29

Teddy:          H75: 55.38

Ryan:           H80: 55.36

 

Ved mål var der øl, vand og hyggesnak, som alle nød, og efter et lille hvil, tog vi til ”banen”.

I klublokalet havde Inge Lise og Lotte dækket fint bord, med Inge Lises hjemmelavede æblekage med flødeskum. Derudover også dejligt franskbrød med ost samt kaffe/the.

De (hjemmesmurte ostemadder) havde vi vist aldrig prøvet før! Herligt syntes alle – TAK for det.

Også tak til alle kontrollanter og tidtagere.

 

Preben

 

 

Holdløb onsdag den 5. september 2018

Holdløbet blev aflyst.

 

Sommertur til Fuengirola den 13.-20. september 2018

 

Årets sommertur gik i år til Fuengirola på Spaniens Solkyst. 15 deltagere troppede op i lufthaven torsdag den 13. september. Vi skulle have været 17 deltagere, men desværre måtte Marianne og Uffe dagen før afrejse, melde fra,

da Uffe blev indlagt på sygehuset med Borreliose. Rigtig ærgerligt, men også rigtig godt, at de ikke kom af sted for at komme på sygehuset i Spanien.

Vi blev indkvarteret på et pænt hotel med gode værelser. Der var helpension og vin til maden inkluderet og om aftenen var der forskellige musikere og kunstnere, som

underholdt og spillede op til dans. Derudover var der tre gode udflugter til henholdsvis Gibraltar, Antequera og Ronda. Stranden lå lige på den anden side ad gaden og der nød de fleste af deltagerne en dejlig dukket flere gange i løbet af ferien.

Der var desværre ikke så mange af deltagerne, der kunne cykle i år. Der skulle have været syv, men på grund af Uffes sygdom, blev det kun til fem. Men Connie, Mona, Allan, Teddy og Torben stillede friske til start allerede fredag formiddag. Der kom en enkelt lille byge, imens cyklerne blev gjort klar, men ikke noget, som afholdt de raske ryttere fra at komme op på cyklen. Vi andre gik tur og drak 10-kaffe og pludselig kom de fem glade cykelryttere forbi og sluttede sig til os andre. De syntes ikke terrænet var så godt. Strandvejen var for trafikeret og opkørslerne til baglandet var meget stejle. Men det afholdt dem ikke for at prøve igen de kommende dage. Seje folk.

Søndag havde Allan fødselsdag og vi sang fødselsdagssang og råbte hurra og Allan kvitterede med drinks efter middagen. Tak for det.

Udflugtsprogrammet var tilrettelagt sådan, at bussen kørte til Gibraltar om lørdagen, til Antequera om mandagen og til Ronda om onsdagen. Nogen cyklede en tur i stedet og andre tog med bussen på udflugt. Alle udflugter var gode og det var smukke landskaber vi kørte igennen, På udflugten til Ronda var der indlagt et besøg med vinsmagning og tapas, som behagede alle deltagerne godt.

Tirsdag gik de fleste kvinder sammen med Mogens til markedet i Fuengirola, en varm og solrig spadseretur. Nogle var på cykeltur og Lennart, Louis og René blev hjemme på hotellet og tog en slapper.

fter middagen sidste aften var klubben, traditionen tro, vært med en drink til hver af deltagerne og der blev snakket og danset til den levende musik til midnat og nok også lidt over.

 

Torsdag aften gik turen til lufthavnen og vi landede i Kastrup omkring midnat. Alle takkede af og hver især forlod vi lufthavnsområdet. Årets sommertur var slut efter en dejlig varm og solrig uge i hyggeligt og kammeratligt selskab med højt humør og gode grin.

Tak for en god tur til alle.

 

Solskinshilsner

 

Susanne og Lennart

 

Mindeord

Birgit Ehlert Hansen er død 77 år gammel. Birgit har i de senere år lidt af hjerteproblemer og lørdag morgen den 24. august 2018, fik hun en blodprop i hjertet. Birgit var på hospitalet, da blodproppen ramte, men hun stod ikke til at redde.

Birgit blev gift med Harry i 2004 og blev også medlem af DBC og DBCT samme år.

Birgit var et livstykke og var en glad og humørfyldt kvinde, som var glad for naturen, sang og musik. Birgit havde altid et glimt i øjet og kom ofte med en lille sjov historie. Birgit dyrkede badminton og fitness og det blev da også til nogle ture på cyklen, ligesom hun i flere sæsoner vandt dartturneringerne. I mange år har Birgit sørget for bordpynten til vores årsfester, hvor hun prydede bordene med smukke efterårsblomster og blade fra sin have.

Birgit modtog i 2011 Pelsekniven for godt kammeratskab.

Vores tanker går til Harry, som har mistet sin elskede Birgit.

 

Æret været Birgits minde

 

Susanne og Lennart

 

Tak

Jeg vil gerne sige alle tak for de smukke blomster og for jeres deltagelse i Birgits bisættelse. Det betød meget for mig, at I var med til at gøre det sidste farvel smukt og varmt. Tak for det.

 

Med venlig hilsen

 

Harry

 

Lykønskninger:

23.10.1958                        Jan Ryan Hansen           60 år

23.10.1958                        Kim Ryan Hansen          60 år

13.01.1949                        Susanne Berendt            70 år

 

Vi kipper med flaget og ønsker rigtig hjertelig tillykke med den runde dag samt god vind fremover.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Adresse, email og telefonnummer:

Husk, at meddele ny adresse, email eller telefonnummer / mobilnummer til undertegnede.

Hilsen Susanne

 

Hjemmesiden:

Vores hjemmeside www.dbc-t.dk varetages af Preben Dalsgaard, som du kan henvende dig til, såfremt du har indlæg og billeder, som skal på hjemmesiden.

Hilsen Susanne

 

 

 

 

Share