Sidste Nyt Januar 2017

Sidste nyt fra DBCT

Januar 2017

 

Et nyt år ligger foran os

 

Et helt nyt år ligger foran, klar til at blive brugt. Forhåbentlig vil året blive brugt på en god måde for os, for vores gamle klub, men ikke mindst for hele menneskeheden. Vi ved ikke, hvad der vil ske i det nye år, måske er det godt det samme. Vi skal gribe dagen, som den er og få det bedste ud af tilværelsen med respekt for os selv og med respekt for vores næste og huske på, at mennesket er en unik skabning.

Vi ønsker alle et rigtigt godt nytår og håber, at det nye år vil bringe mange dejlige oplevelser med sig i vores gamle klub, det være sig både sportsligt og socialt.

Vinteren har vist sig fra sin milde side. Ikke meget frost og næsten ingen sne, en del regn og en del blæst, men også ganske mange solskinstimer og høje temperaturer i forhold til årstiden. Årets korteste dag er overstået og dagene længes og allerede i slutningen af januar, vil man kunne mærke, at dagen har tiltaget med over en time.

Mange har nok cyklet det meste af vinteren indtil nu, uden at være blevet generet af sneplove og saltmaskiner. Så inden længe, skal raceren gøres forårsklar, måske der skal nye dæk på, måske skal der bare luft i slangerne og måske skal støvet lige tørres af.    Men snart er det Kyndelmisse og et gammel ord siger, at “når dagene længes, vinterens strenges”, så hvem ved, måske kan det stadig nå at blive vejr til at lave snemænd i, stå på ski og tage en tur på kælkebakken.

 

Det er hvidt herude,                                                       

kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård,

hvidt forneden, hvidt foroven,

pudret tykt står træ i skoven

som udi min abildgård.

 

Det er tyst herude,

kun med sagte pik på rude

melder sig den små musvit.

Der er ingen fugl, der synger,

finken kun på kvisten gynger,

ser sig om og hvipper lidt.

 

Det er koldt herude,

ravne skrige, ugler tude,

søge føde, søge læ.

Kragen spanker om med skaden

højt på rygningen af laden,

skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger

på en snemand, sine vinger

klaskende han sammenslår.

Krummer halsen stolt og galer –

hvad monstro han vil, den praler?

Hvis endda om tø han spår!

 

Inderlig jeg længes

efter vår, men vintren strænges,

atter vinden om til nord!

Kom, sydvest, som frosten tvinger,

kom med dine tågevinger,

kom og løs den bundne jord!

 

Tekst: Steen Steensen Blicher, 1838

Melodi: Thomas Laub, 1914

Endnu et år er gået, hvor bestyrelsen har gjort sit bedste for at skabe et godt grundlag for vores gamle klub, og alle såvel bestyrelsen, som medlemmer har gjort sit til, at holde klubbens stolte traditioner i hævd. Ikke den nemmeste opgave, idet vi kan konstatere, at medlemstallet falder og vi må med vemod konstatere, at der ikke er den store tilgang af nye medlemmer. Men bestyrelsen siger tak til alle jer, som trofast møder op til klubbens mange arrangementer i løbet af året. I er dermed med til at holde “gryden i kog”.

På bestyrelsens vegne

Redaktøren

 

Til alle jer, som har afleveret mobiltelefoner og briller til mig, skal jeg bringe en stor tak fra min søster og familien i Filippinerne. Familien er meget taknemlige for, at I har givet dem disse ting og det hele gav store smil og glæde og alt vil blive anvendt.

Mange tak alle sammen, Susanne

Kommende arrangementer!

Klubaften onsdag den 18. Januar 2017 kl. 14.00

Denne klubaften holdes ude i byen. Det er arrangeret, at vi mødes på Amalienborg museet, hvor vi har bestilt en guidet tur i udstillingen “Kongehusets gemmer”. Rundvisningen starter kl. 14.45, men man har så selv mulighed for at kigge lidt på de andre ting inden, da der ikke bliver mulighed for det bagefter, da museet lukker kl. 16.00. Efter rundvisningen er der bestilt borde og dagens menu i Designmuseets cafe – Klint- i Bredgade 68. Arrangementet har været tilbudt over mail og tilmeldingen er sluttet, da der ikke er plads til flere på rundvisningen. Vi køber en gruppebillet, da vi derved sparer lidt på entreen.

 

Klubaftenen onsdag den 22. Februar 2017

Klubaftenen i februar udsættes en uge, da flere fra bestyrelsen er på vinterferie i uge 7. Klubaftenen er derfor onsdag den 22. februar kl. 19.00, hvor der vil være kaffe og brød til de sædvanlige billige klubpriser.

 

 

Rævejagt søndag den 26. Februar 2017

 Jagten foregår søndag den 26. Februar 2017 kl. 9.00

 Mødested: Ved Ølgod på Dyrehavsbakken, hvor der er indskrivning. En fra bestyrelsen modtager deltagere og ”ræve” i rævehulen med en lille skarp til at holde varmen på.

Efter jagten begiver vi os til klublokalet i Ballerup Super Arena.

Mødetid (i rævehulen): kl. 9.00

Startpenge: 50 kr. for ryttere (medlemmer) / 75 kr. for øvrige

Prisen inkluderer løb i skoven, gule ærter, 1 øl / vand samt 2 snapse, kaffe og småkager.

 

Rævejagten foregår i Dyrehaven.

  1. Start og rævehule: Fliserne foran Ølgod.
  2. Rævene får 5 minutters forspring. Rævene er i år Stig Holm og Teddy Petersen.
  3. Jagtområde: Stierne langs Klampenborgvej; Fortunen; Hjortekær; Eremitageslottet; vejen til Peter Lieps Hus og videre til Kongeporten.
  4. Der må kun køres på de offentlige stier minus de små stier i indelukket.
  5. Nedlægning af rævene: Ræven skal ”røres” (halen må ikke rives af trøjen).
  6. Jagttid: Jagten varer max. 1 time, men fastsættes, inden jagten går i gang.
  7. Alle (inkl. rævene) vender tilbage til rævehulen efter aftale dog maximum efter den fastsatte tid.

 

Men husk!

Endnu engang har Mona lovet at lave gule ærter, så efter jagten er der de skønneste gule ærter, øl og snaps og kammeratligt samvær i klublokalet. Her fortæller såvel nye som gamle ræve deres oplevelse og de nye ræve får deres hyldest.

Spisningen foregår i klublokalet i Arenaen, og vi mødes derfor i klublokalet efter jagten, hvor de gule ærter står på bordet kl. 11.30.

 

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt, at I tilmelder jer til såvel rævejagten som de gule ærter. Du skal derfor tilmelde dig senest den 20. Februar 2017 til Lennart Berendt på 3647 1110 / 2361 7610 / 5137 2545 eller slberendt@gmail.com

Vi håber at se mange til dette hyggelige traditionsrige arrangement. Kærester og ægtefæller er også meget velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 Klubaften onsdag den 15. Marts 2017 kl. 19.00

Dette er vinterens sidste klubaften. Vi mødes i klublokalet og får en snak om løst og fast. Vi får en kop kaffe og et stykke brød til de sædvanlige klubpriser.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Onsdagstræning

I år starter onsdagstræningen den 5. april. Der er som sædvanlig mødested ved den store parkeringsplads i Risby. Starten går kl. 18.00. Der køres på klubmesterskabsruten og der køres henholdsvis 30 og 40 kilometer. Sidste onsdagstur køres den 6. september. Bestyrelsen håber at se mange til en forhåbentlig god forårs- og sommersæson på landevejen. Så værsgo, træningen kan starte, når føret er til det og I ikke glider på de glatte veje.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Kontroller til Stjerneløbet i Roskilde onsdag den 14. Juni om aftenen:

Der køres ligesom sidste år Stjerneløb i Roskilde. Denne gang afholdes løbet en onsdag aften. Bestyrelsen skal opfordre alle om at melde sig til dette arrangement, hvor vi står kontrol. Sidste år fik vi meget ros for vores arbejde, og det er en god anledning til at tjene en skilling til vores slunkne klubkasse. Så reserver allerede nu datoen. I vil få mere at vide, når vi ved mere. Skulle I kende nogen, som også har lyst til at komme en tur til Roskilde og få en oplevelse, så sig det til dem og tag dem med.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Afviklede arrangementer

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 19. Oktober 2016 kl. 19.00.

Igen i år blev vinterens første klubaften afholdt sammen med klubbens ordinære generalforsamling. Der var mødt 24 medlemmer op denne aften, heraf var 19 stemmeberettigede. Generalforsamlingen blev i år afviklet under ledelse af Preben Dalsgaard Hansen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Formanden fik derefter ordet for at mindes to af vores medlemmer, som var afgået ved døden i løbet af året. Det var vores mangeårige dirigent Elvig Brandt Ilkjær og Vilhelm Christiansen Schrøder Cykler. Efter mindeordene bad formanden forsamlingen om at rejse sig og iagttage et øjebliks stilhed, og udtalte et Æret være deres minde.

 

Formanden fik derefter ordet til beretningen, og indledte med at fortælle om årets arrangementer, og konstaterede, at der er mange fine arrangementer i løbet af året. Takkede alle kontroller og tidtagere for at møde op og hjælpe ved løbene.

Formanden kunne endvidere oplyse, at der ikke blev noget af samarbejdet med DBCM, idet de havde opløst sig selv. Oplyste, at bestyrelsen har besluttet at nedsætte deres honorarer til det halve, idet formuen ellers vil forsvinde for hurtigt. Fortalte, at medlemmerne nu har mulighed for at betale ved at bruge Mobile Pay. Formanden kunne endvidere orientere om, at hjemmesiden er under opbygning og at DBCT igen har fået et link på DBCs hjemmeside.

Orienterede om, at medlemstallet desværre er faldende. Bød velkommen til de nye medlemmer og fortalte, at der nu er 51 medlemmer, heraf 41 almindelige medlemmer, 9 støttemedlemmer og 1 æresmedlem.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Endvidere takkede han alle for deres indsats for at få klubben til at fungere, og sagde at uden medlemmernes interesse og hjælp var der ingen klub.

Herefter blev beretningen overladt til medlemmernes drøftelse.

 

Bent Frederiksen oplyste, at det var ham, som havde foreslået, at man lavede handicap til klubmesterskaberne, idet han ikke syntes det var så sjovt at vinde guld uden konkurrenter. Syntes, det ville blive et sjovere løb med handicap. Ejvind Madsen gav udtryk for, at den, der kører hurtigst, er klubmester. Andre mente, at det var en god ide med handicap. Ryan Hansen ønskede, at man skulle bevare den gamle mesterskabsrute. Inge Lise ønskede ikke at køre på den nye rute. Formanden tog bemærkningerne til efterretning og gav udtryk for, at bestyrelsen vil drøfte det på et kommende bestyrelsesmøde.

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, blev beretningen sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Herefter fremlagde kassereren det reviderede årsregnskab og Inge Lise Lieberoth oplyste, at det altid er en fornøjelse at revidere regnskabet, fordi det altid er perfekt. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Kontingentet blev fastsat til fortsat at være på 350 kr. for medlemmer, som ikke er fyldt 67 år, og 250 kr. for medlemmer som er fyldt 67 år eller er støttemedlemmer.

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at udnævne Aage Holmer til æresmedlem og holdt en lille tale for ham og takkede Aage for hans indsats for klubben.

Forsamlingen hyldede Aage med blomster og et leve og DBCT hurra.

 

Ejvind Madsen fandt, at det var godt, at Aage blev æresmedlem, men mente at formalia skal være i orden, hvilket betyder, at det skal lægges ud til generalforsamlingen at vedtage. Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Ejvind Madsen om udnævnelse af æresmedlemmer. Orienterede om, at det var en meget flot indstilling, og at Ejvind foreslog, at Marianne, Susanne og Lennart udnævnes til æresmedlemmer. Alle med begrundelse i, at de gør et flot og utrætteligt stykke arbejde for klubben.

Dirigenten oplyste, at forslaget har været drøftet i bestyrelsen. Der er lavet en lille fodfejl, idet forslaget skulle være udsendt. Endvidere mente dirigenten, at § 3.7 skal ændres.

Orienterede om at bestyrelsen var nået til den konklusion, at selv om det er længe siden, at der er udnævnt æresmedlemmer, nemlig i 2010 så vil vi undlade at udnævne nogle af de nævnte i forslaget, fordi bestyrelsen mener, at alle klubbens aktive medlemmer gør en indsats og et stykke arbejde for, at klubben kan fungere som klub på trods af det faldende medlemstal. For hvis ikke alle gør en indsats, ja så er der ingen klub. Bestyrelsen syntes derfor ikke, at tiden var til at fremhæve den ene frem for den anden. Bestyrelsen havde derfor valgt, at fremlægge indstillingen på generalforsamlingen, fordi den føler sig inhabil.

 

Indstillingen blev uddelt, og der blev holdt en læsepause. Herefter udspandt der sig en drøftelse blandt medlemmerne, som endte med, at man besluttede, at Marianne, Susanne og Lennart blev udnævnt til æresmedlemmer. Da bestyrelsen ikke havde forberedt sig på udnævnelserne, mente Ejvind Madsen, at der skulle holdes en tale og de nye æresmedlemmer skulle hyldes, hvilket man blev enige om, vil finde sted til den kommende årsfest.

 

Bestyrelsen og revisionen blev genvalgt. Dog havde Harry bedt om ikke at blev genvalgt, men indvilgede i at tage et år mere, da ingen ønskede at opstille. Men Harry bad om, at man så måtte gøre et stykke arbejde for at finde en til at overtage hans post næste år.

 

Inge Lise Lieberoth takkede Marianne for hendes arbejde som kasserer. Mente, at kassererens arbejde tit blev overset. Tilføjede, at det altid er en glæde at komme og revidere regnskabet. Endvidere takkede hun Susanne for arbejdet med “Sidste Nyt”. Glædede sig altid over at læse bladet igennem, inden det gik i trykken. Syntes Susanne var god til at finde på noget at skrive og vidste selv, hvilket stort arbejde det er.

Under eventuelt orienterede formanden om, at bestyrelsen har besluttet, at der ikke fremlægges noget forslag til sommertur for 2017 på generalforsamlingen, men orienterede om, at der er nedsat et udvalg med Marianne og Lennart, som på et tidspunkt, vil fremkomme med et forslag. Oplyste endvidere om, at DBC afholdt generalforsamling den 24. oktober kl. 19. Endvidere oplyste formanden om, at vores tidligere formand for DBC,

Ole Kjeldsen fyldte 70 år, mandag den 7. november, og at der blev afholdt reception i arenaen. Endelig oplyste formanden, at der var fem jubilarer. Nemlig Torben Olsen, Inge Lise Lieberoth og Aage Holmer, som alle har 25 års jubilæum. Endvidere har Torben Bering og Ib Lindqvist Olsen begge 40 års jubilæum. De to sidstnævnte var ikke tilstede. Jubilarerne blev hyldet med blomster og et leve samt et DBCT hurra. Formanden oplyste, at klubben på grund af økonomien desværre ikke har nogen jubilæumsnåle, men at bestyrelsen vil undersøge muligheden for at få lavet nogle, hvis de kan laves til en rimelig pris.

Det sidste punkt på dagsordenen var uddeling af Æresbæltet, men da bestyrelsen havde valgt, at Æresbæltet skulle tilfalde Morten Ryan Hansen, ville dette først ske til årsfesten, da Morten var på arbejde og derfor ikke kunne være tilstede.

Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden og bad til slut alle om at rejse sig, og udråbe et leve og et DBCT hurra for klubben.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Årsfesten den 12. November 2016.

      

28 medlemmer og ægtefæller mødte op til årets rytterfest. Bestyrelsen mødtes 1½ time før festen og fik dækket borde og arrangeret pokalerne. Birgit havde flot efterårspynt til bordene med fra haven og i løbet af kort tid var klublokalet omdannet til et selskabslokale. I år kom kokken inden gæsterne, så alle kunne slappe af. Klokken 18 blev der budt velkommen, hvorefter vi gik til bords og vi kunne alle nyde den gode buffet fra “Høloftet” og den dejlige vin, som Inge Lise Lieberoth var så sød at sponsere. Maden og vinen var velsmagende og da vi havde spist den, var det tid til overrækkelse af pokaler. Fra generalforsamlingen havde vi et hængeparti, idet Morten Ryan skulle modtage Æresbæltet, men han var forhindret, hvorfor han fik overrakt Æresbæltet af formanden denne aften. Formanden fortalte, at der stort set ikke var noget, som Morten ikke havde vundet gennem de år han havde været medlem i klubben. Endvidere blev Pelsekniven uddelt og i år tilfaldt den Teddy Petersen for godt kammeratskab og fordi han møder op til de fleste af klubbens sportslige arrangementer, men som sjældent ses i præmierækken.

Derefter blev pokaler og blomster delt ud til vinderne af høst grand prixet og klubmesterskaberne samt til de tre nye æresmedlemmer og alle blev hyldet med et DBCT-hurra. Efter dette blev desserten og kaffen sat på bordet. Birgit havde lavet en italiensk citronkage i rigelige mængder, og det var godt, for den smagte himmelsk. Herefter var der dans og snak og klokken var meget langt over midnat, da vi med god hjælp fra Connies søster, Inge Lise, som var i køkkenet hele aftenen, fik ryddet det sidste op og slukket og lukket for at køre hjem. Tak for en festlig og fornøjelig aften.

Med festlig hilsen Susanne

 

Klubaften onsdag den 16. November 2016

Klubaftenen blev efter at have spurgt medlemmerne til årsfesten, aflyst, da alle var enige om, at det var meget tæt på årsfesten.

Hilsen Susanne

 

Stjerneløbet søndag den 20. November 2016

Igen i år måtte Stjerneløbet desværre aflyses, da der kun var ganske få ryttere tilmeldt.

Det er rigtig ærgerligt, at det nu er fjerde gang i træk, at stjerneløbet er blevet aflyst.            Vejret har haft en afgørende faktor, men i år var der ganske enkelt for få til, at der kunne blive tale om et løb.

Bestyrelsen vil drøfte, om stjerneløbet skal afvikles på et andet tidspunkt af året, idet det er et meget sjovt løb, ligesom løbet er et af klubbens klassiske gamle løb.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

Årets sidste klubaften onsdag den 14. December 2016 kl. 19.00.

Traditionen tro blev der på denne aften afholdt julebingo og julehygge, og der var til denne aften mødt 19 håbefulde medlemmer op, for at hygge sig sammen og for at se om de kunne få del i det flotte præmiebord.

Bestyrelsen havde sørget for gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager, øl og vand.

Præmierne bestod af chokolade, julebryg og rødvin. Connie og Mogens sponserede hjemmebagte småkager, som sidegevinster og derudover var der to ekstraspil med præmier fra Marianne og Uffe, Birgit og Harry, Susanne og Lennart. Endelig var der lodtrækning om julestjernerne, som pyntede bordene imens vi var der. De fleste var heldige at vinde en eller anden præmie, nogen endda flere, og der var også et par stykker, som måtte gå tomhændede hjem.

Efter gløgg, kaffe og spil, sluttede vi aftenen af med at ønske hinanden glædelig jul over en øl og en vand og ved 23-tiden slukkede og lukkede vi i klublokalet for 2016.

Julehilsner Susanne

 

 

Nytårsturen den 8. Januar 2017 kl. 9.00

Formanden bød velkommen til dette års nytårstur med en lille én til halsen og orienterede om, at der er nedsat et sommertursudvalg bestående af formanden (Lennart) og kassereren (Marianne), og at man arbejder på, at turen finder sted i slutningen af september samt, at der arbejdes på en tur til enten Sicilien, Korsika eller Toscana.

Der var mødt 15 medlemmer op og de 13 gik en rask tur i det lidt kedelige vintervjer, diset og gråt, men tørvejr. Lennart gik tur rundt om banen og Inge Lise dækkede bord og varmede kakao. så vi kunne bare sætte os til et veldækket bord med kakao, flødeskum og boller med smør. Vi hyggede os alle og snakken gik, måske blev der også fortalt nogle røverhistorier og efter et par timers snak forlod vi arenaen ved 12-tiden og kørte hver til sit.

Nytårshilsen

Susanne

 

Lykønskninger:

07.03.1942          Erik Clausen            75 år

08.03.1942          Louis Bodé               75 år

23.05.1937          Jens Jonesen          80 år

23.05.1952          Birgitte Wilkens        65 år

 

 

Vi ønsker alle rigtig hjertelig tillykke med de runde dage og god vind fremover.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Terminsplan:

Dette års terminsplan er vedlagt / vedhæftet “Sidste Nyt” for Januar 2017. Vi håber, at se jer til de forskellige arrangementer, som afholdes i vores gamle klub. Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at få tingene til at hænge sammen og alting er jo lidt sjovere at arrangere, hvis der også møder nogle op. Vi håber derfor, at såvel kontroller / flagposter og ryttere har lyst til at deltage. Såfremt der er omstændigheder, som gør, at vi for eksempel ikke kan være i klublokalet, forsøger bestyrelsen at finde alternativ afholdelse af arrangementerne.

 

Redaktøren

 

Billeder, indlæg og hjemmesiden

Det er dejligt, at have så mange ”fotografer”, som tager billeder til vores arrangementer. Denne gang har Dan Reinhardt leveret de forskellige billeder. Tak for dem. Også tak til skribenterne, som har sendt mig referater og indlæg. I skal være meget velkomne til at sende en anden gang. Jeg kan desværre ikke have plads til alle billederne i ”Sidste Nyt”, men for at så mange som muligt, kan få glæde af, at se billederne, skal jeg opfordre alle ”fotografer” om at sende billederne til Preben Dalsgaard Hansen på pdhpda@msn.com så kan billederne lægges på vores hjemmeside.

Hilsen Susanne

 

 

DBCT’s bestyrelse

 


Formand / Sekretær:

Lennart Berendt

Brøndby Nord Vej 92, 10-01

2605 Brøndby

Tlf. 3647 1110

Mobil: 2361 7610

Mail: slberendt@gmail.com

 

 

Næstformand / Hjemmesiden:

Preben Dalsgård

Strandegårdsvej 14

2650 Hvidovre

Tlf.:3678 1406

Mobil: 2347 8559

mail:pdhpda@msn.com

 

 

Kasserer:

Marianne Hansen

Skovvænget 17

3100 Hornbæk

Mobil: 2344 9850

Mail: marianneoguffe@gmail.com

 

 

Sportslig leder:

Morten Ryan Hansen

Krogshøjvej 197

2880 Bagsværd

Mobil: 4086 1953

Mail:

mortenryan@ryanhansenautomobiler.dk

 

Materielmester:

Harry Hansen

Englodsvej 1

3250 Gilleleje

Tlf.: 4831 8562

Mobil: 4084 1802

Mail: harry@hansen.mail.dk

 

 

Redaktør (udenfor bestyrelsen):

Susanne Berendt

Brøndby Nord Vej 92, 10-01

2605 Brøndby

Tlf.: 3647 1110

Mobil: 5137 2545

Mail: slberendt@gmail.com

 

 

Klublokalets adresse:

Ballerup Idrætsby 4

2750 Ballerup

Hjemmeside: www.dbc-t.dk

 

 

Bankkonto: Regnr: 3138

Konto nr. 444 107 4980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share